تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار به منظور مقابله با کم آبی و پیشگیری از گسترش تنش های ناشی از آن در استانهای سیستان و بلوچستان و خوزستان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار به منظور مقابله با کم آبی و پیشگیری از گسترش تنش های ناشی از آن در استانهای سیستان و بلوچستان و خوزستان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/05/03 هیات وزیران درخصوص "اختصاص اعتبار به منظور مقابله با کم آبی و پیشگیری از گسترش تنش های ناشی از آن در استانهای سیستان و بلوچستان و خوزستان" طی نامه شماره 47694 مورخ 1400/05/05 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت نیرو- سازمان برنامه و بودجه کشور

هيئت وزيران در جلسه 3/5/1400 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

1- مبلغ ششصد و پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر650) ریال به صورت هزینه­ای از محل بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393، به منظور مقابله با بحران کم­آبی و پیشگیری از گسترش تنش­های ناشی از آن در استان­های سیستان و بلوچستان و خوزستان از طریق خرید (26) دستگاه کامیون ویژه توزیع آب، در اختیار ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان­های ذی­ربط قرار می­گیرد تا با نظارت سازمان مدیریت و بحران کشور و برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

2- ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان­های سیستان و بلوچستان و خوزستان موظفند گزارش عملکرد این تصویب­نامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

اسحاق جهانگیری 

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف