آیین نامه اجرایی "نحوه تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه ای بین صندوق های بیمه ای" ابلاغ شد.

بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده 28، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390)به تصویب هیئت وزیران رسیده و ابلاغ گردید.

در بند(ب) ماده 28، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) آمده است : " كليه بيمه‎شدگان به استثناء كادر نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات مي‎توانند با رعايت اصول و الزامات محاسبات بيمه‎اي نسبت به تغيير صندوق بيمه‎اي خود به ساير صندوق ها از جمله صندوق هاي موضوع بند (الف) اين ماده اقدام نمايند. ضوابط تغيير صندوق و نقل و انتقال حق بيمه و سوابق بيمه‎اي بين صندوق هاي موضوع اين بند در آيين‎نامه مربوطه تعيين مي‎گردد." در جلسه مورخ 21-12-1392 هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور آیین نامه این بند قانون برنامه پنجساله به تصویب رسیده و ابلاغ گردید. بر اساس این آیین نامه کلیه بیمه شدگان – به استثنای کادر نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات - می توانند نسبت به تغییر صندوق بیمه خود اقدام نمایند . مطابق ماده 4 این آیین نامه بیمه شدگان برای انجام تغییر می بایست، درخواست خود را به صورت کتبی به صندوق بیمه ای مقصد ارائه نمایند. حق بیمه یا کسور بازنشستگی متعلقه هر ماه، از سنوات خدمت مورد نظر به ماخذ نرخ کسور مورد عمل صندوق مقصد، و بر اساس حقوق و مزایای ماهانه زمان تقاضا، مبنای کسر بازنشستگی قرار می گیرد.

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف