بخشنامه درخصوص رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات طی نامه 1400/637171 مورخ 1400/05/17 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف