تصویبنامه درخصوص الحاق عبارتی به بند 5 ماده 1 آیین نامه اجرایی بند ج ماده 92 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق عبارتی به بند 5 ماده 1 آیین نامه اجرایی بند ج ماده 92 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/05/24 هیات وزیران درخصوص "الحاق عبارتی به بند 5 ماده 1 آیین نامه اجرایی بند ج ماده 92 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران" طی نامه شماره 55593 مورخ 1400/05/31 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - وزارت راه و شهرسازی

وزارت نیرو - وزارت کشور - وزارت نفت - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

سازمان برنامه و بودجه کشور

هيئت وزيران در جلسه 24/5/1400 به پیشنهاد شماره 54573/46081 مورخ 23/5/1400 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (5) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (92) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 35262/ت56860هـ مورخ 1/4/1400 قبل از عبارت‌های "خدمات پستی" عبارت "حمل و نقل مانند" اضافه می­شود.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir