تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی بند ح ماده 92 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی بند ح ماده 92 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/05/24 هیات وزیران درخصوص "اصلاح آیین نامه اجرایی بند ح ماده 92 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران" طی نامه شماره 55624 مورخ 1400/05/31 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی - سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

هيئت وزيران در جلسه 24/5/1400 به پیشنهاد شماره 54569 مورخ 23/5/1400 معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ح) ماده (92) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 22230/ت56646 هـ مورخ 1/3/1400 به شرح زیر اصلاح می­شود:

1- در ماده (2)، عبارت "به حساب افراد به صندوق اعتباری هنر پرداخت می­گردد" به عبارت "به حساب بیمه بیکاری افراد (صندوق بیمه بیکاری) به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌گردد تا سازمان به حساب افراد مشمول پرداخت نماید" اصلاح می­شود.

2- در ماده (5)، عبارت "به حساب صندوق اعتباری هنر مسترد ­شود" به عبارت "به حساب سازمان تأمین اجتماعی مسترد شود" اصلاح می­شود.

3- در ماده (7) و بند (2) ماده (9)، عبارت‌های "صندوق اعتباری هنر"به عبارت "سازمان تأمین اجتماعی (صندوق بیمه بیکاری)" اصلاح می شود.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir