قانون واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب

قانون واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب ابلاغ شد.

قانون واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب در جلسه علنی روز سه شنبه 1400/05/05 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره 56632 مورخ 1400/06/02 توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir