تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی نبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی نبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسات مورخ 1400/06/07 و 1400/06/10 هیات وزیران درخصوص "اصلاح بند 1 تصویبنامه موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری" طی نامه شماره 60456 مورخ 1400/06/13 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت نفت- وزارت نیرو - وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت جهادکشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - وزارت راه و شهرسازی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع­دستی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت کشور- وزارت دادگستری- سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هيئت وزيران در جلسات 7/6/1400 و 10/6/1400 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

آیین­نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، موضوع تصویب­نامه شماره 27026/ت58818هـ مورخ 11/3/1400 به شرح زیر اصلاح می­شود:

1- در جزء (ث) بند (3) ماده (2) عبارت "تا سقف پنجاه و یک هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر51) ریال" حذف می­شود.

2- ماده (10) حذف می­شود.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir