طرح اصلاح فصل نهم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

طرح اصلاح فصل نهم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه علنی مورخ 1400/06/14 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir