ارائه آيين‌نامه چگونگی هزينه‌كرد وجوه حاصل از حق‌التوليه، حق‌النظاره و هدايای مستقل اماكن مذهبی در سال 1400

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش نویس آیین‌نامه چگونگی هزینه‌کرد وجوه حاصل از حق‌التولیه، حق‌النظاره و هدایای مستقل و جدول میزان حق‌الزحمه امین یا هیئت‌های امنای اماکن مذهبی در سال 1400 را به هیئت دولت ارائه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس تکلیف مواد (5) و (12) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، این سازمان وجوهی را که از محل هدایای مستقل، حق التولیه و حق النظاره دریافت می‌کند، طبق بودجه‌ای که هر سال تنظیم و به تصویب هیئت دولت می رسد، رأساً به مصرف می رساند.

سازمان اوقاف این وجوه را عمدتا در مواردی مانند حمایت از برنامه های ترویج فعالیت های قرآنی (برگزاری مسابقات بین المللی قران کریم و ...) و معارف دینی و حمایت از عمران و حفظ عین موقوفات و بقاع متبرکه هزینه می کند.

درحال حاضر و مطابق رسم هرساله،‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متن پیشنهادی آیین‌نامه چگونگی هزینه‌کرد وجوه حاصل از حق‌التولیه، حق‌النظاره و هدایای مستقل و جدول میزان حق‌الزحمه امین یا هیئت‌های امنای اماکن مذهبی در سال 1400 را به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است این آیین نامه مراحل بررسی خود را در کمیسیون فرهنگی هیئت دولت طی می کند

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir