بخشنامه درخصوص تکلیف گمرکات اجرایی به پیگیری پرونده ها تا صدور رای قطعی پس از تنظیم صورتجلسه کشف و گزارش وقوع جرم

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص تکلیف گمرکات اجرایی به پیگیری پرونده ها تا صدور رای قطعی پس از تنظیم صورتجلسه کشف و گزارش وقوع جرم ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص تکلیف گمرکات اجرایی به پیگیری پرونده ها تا صدور رای قطعی پس از تنظیم صورتجلسه کشف و گزارش وقوع جرم طی نامه شماره 1400/829203 مورخ 1400/06/28 توسط مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir