قانون جهش تولید مسکن

قانون جهش تولید مسکن ابلاغ شد.

قانون جهش تولید مسکن در جلسه علنی روز یکشنبه 1400/05/17 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره 67585 مورخ 1400/06/30 توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir