تصویبنامه درخصوص بهره برداری از بخشی از اراضی ملی قابل واگذاری در شهرستان آمل استان مازندران جهت ایجاد مرکز توانبخشی و نگهداری معلولان ذهنی توسط سازمان بهزیستی کشور

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص بهره برداری از بخشی از اراضی ملی قابل واگذاری در شهرستان آمل استان مازندران جهت ایجاد مرکز توانبخشی و نگهداری معلولان ذهنی توسط سازمان بهزیستی کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/06/27 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "بهره برداری از بخشی از اراضی ملی قابل واگذاری در شهرستان آمل استان مازندران جهت ایجاد مرکز توانبخشی و نگهداری معلولان ذهنی توسط سازمان بهزیستی کشور" طی نامه شماره 72310 مورخ 1400/07/11 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت جهادکشاورزی - وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 27/6/1400 به پيشنهاد شماره 57434/36466 مورخ 3/6/1400  معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- و با رعايت تصويب‏نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11/3/1387 تصويب کردند:

1- منحصراً بهره‌برداری از منافع (16429) مترمربع از اراضی ملی قابل واگذاری (واگذاری منافع) از پلاک‏های ثبتی (34) فرعی از (56) اصلی و (2) فرعی از (65) اصلی، واقع در بخش (9) ثبتی شهرستان آمل، استان مازندران، مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع) و با کسر حریم‌های قانونی و رعایت قوانین، مقررات و ملاحظات زیست‌محیطی، جهت ایجاد مرکز توانبخشی و نگهداری معلولان ذهنی در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می‌گیرد.

2- این مجوز برای اجرا و بهره‌برداری از محدوده، مطابق برنامه و طرح مصوب معتبر است.

3- سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) مسئول نظارت بر حفاظت و بهره‌برداری مطابق طرح مصوب است.

4- در طول مدت اجرای طرح و بهره‌برداری، سازمان بهزیستی کشور مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بر عهده دارد.

5- با اتمام دوره طرح مصوب، هرگونه بهره‌برداری بعدی از محدوده منوط به تصویب هیئت وزیران است.

6- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح بر روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال و مدیریت دارایی‏های دولت) اعلام و در اجرای ماده (104) مکرر آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک نسبت به صدور سند مالکیت ساختمان‌ها و تأسیسات احداث شده مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‌برداری سازمان بهزیستی کشور و درج عبارت "هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره‌بردار بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران است" اقدام و سند مالکیت را به اداره کل یادشده تحویل نماید.

محمد مخبــر

معاون اول رييس­ جمهور

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir