تصویبنامه درخصوص تعیین رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/07/21 هیات وزیران درخصوص "تعیین رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران" طی نامه شماره 77560 مورخ 1400/07/24 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت راه و شهرسازی

هيئت وزيران در جلسه 21/7/1400 به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تأیید مجمع عمومی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (14) اساسنامه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1366 - تصويب کرد:

آقای سیدمیعاد صالحی به عنوان رييس هيئت مديره و مدیر عامل شرکت راه ­آهن جمهوری اسلامی ایران تعیین می­شود.

محمد مخبـر

معاون اول رییس ­جمهور

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir