بخشنامه درخصوص ساماندهی محصولات فولادی

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ساماندهی محصولات فولادی ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ساماندهی محصولات فولادی طی نامه شماره 1400/936445 مورخ 1400/07/19 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir