طرح احیاء ستاد بسیج اقتصادی کشور

طرح احیاء ستاد بسیج اقتصادی کشور در جلسه علنی مورخ 1400/06/23 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir