بخشنامه درخصوص اعلام نتایج استانداردسازی فرآورده های نفتی صادراتی

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص اعلام نتایج استانداردسازی فرآورده های نفتی صادراتی ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص اعلام نتایج استانداردسازی فرآورده های نفتی صادراتی طی نامه شماره 1400/959941 مورخ 1400/07/24 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir