طرح مالیات کالاهای صادراتی با ارز 4200 تومانی

طرح مالیات کالاهای صادراتی با ارز 4200 تومانی در جلسه علنی مورخ 1400/07/20 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir