درخواست مجوز ارایه ریزداده ها و اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور به مرکز آمار ایران

سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای تکالیف دستگاه های اجرایی مندرج در برنامه ملی سوم توسعه آمار کشور (1400-1396) و بخشنامه ابلاغی مربوط به آن و به منظور تحقق مأموریت مرکز آمار ایران درخصوص مدیریت تهیه و انتشار آمارهای رسمی کشور و استقرار و پیاده سازی نظام آمارهای ثبتی مبنا با رعایت اصول بنیادین آمارهای رسمی، پیشنهاد صدور مجوز ارایه ریزداده ها و اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور به مرکز آمار ایران را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس بند (الف) ماده 10 احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه و اعلام و انتشار آمارهای رسمی است. در این راستا «برنامه توسعه ملی آمار کشور 1400-1396» به عنوان سومین برنامه ملی آمار کشور با رویکرد نهادسازی تحول بنیادین در نظام ملی آمار ایران در تاریخ 25 آبان ماه سال 1397 و در پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی آمار تصویب و بخشنامه اجرای این برنامه در تاریخ 5 آذرماه سال 1397 از سوی دکتر محمدباقر نوبخت رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس شورای عالی آمار به تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی ابلاغ شد.

از سال 1383 و همزمان با تنظیم لایحه برنامه چهارم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، رویکرد جدیدی در نگرش به نظام آماری در میان برنامه ریزان و تصمیم   گیران کشور ایجاد شد و برای اولین بار نظام آماری نیز بطور مستقیم به متن قانون برنامه های توسعه کشور راه یافت و منجر به تدوین نخستین برنامه ملی آمار شد.

در برنامه توسعه ملی آمار کشور چشم‌انداز و ماموریت، اهداف و راهبردهای کلان نظام آماری و همچنین برنامه اجرایی شدن این راهبردها در محورهای اصلاح قوانين، مقررات و تشکيلات نظام آمار، توليد آمار و استقرار نظام آماری ثبتی مبنا، محاسبات ملی و شاخص های کلان، فناوری اطلاعات، پژوهش و آموزش آمار، نظارت و مدیریت کیفیت آماری، ترویج و اشاعه اعتماد عمومی به آمار و گسترش ارایه آمارهای ملی و بین‌‌المللی پیش‌بینی و ارایه شده ‌است.

در چشم انداز برنامه سوم، نظامی یکپارچه، پاسخگو، مورد اعتماد عموم مردم و متخصصان، تامین‌کننده آمارهای رسمی با کیفیت و پیشرو در آسیا پیش‌بینی شده و در این راستا برای دستیابی به این چشم انداز، نظام آماری کشور در برنامه مذکور مأموریت دارد تا تولید و انتشار آمارهای رسمی مورد نیاز ذینفعان داخلی و بین المللی را با رعایت اصول بنیادین آمارهای رسمی و به کارگیری فناوری ها و روش های مدرن به ویژه ثبتی مبنا، اجرایی کند.

بر این اساس، سازمان برنامه و بودجه کشور با هدف کاهش زمان انتشار نتایج و همچنین کاهش هزینه های اجرای طرح های آماری و مطابق با رویکرد جدید اقتصادی دولت برای استفاده از آمار و اطلاعات در سطوح ملی، استانی و شهرستانی برای تهیه و تدوین برنامه توسعه ای متوازن، درخواست صدور مجوز ارایه ریزداده ها و اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور به مرکز آمار ایران را ارایه کرده است.

گفتنی است، پیشنهاد فوق هم اکنون مراحل بررسی و تصویب را در کمیسیون لوایح دولت سپری می کند.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir