طرح اصلاح قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

طرح اصلاح قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در جلسه علنی مورخ 1400/08/12 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir