تصویبنامه درخصوص اصلاح بند 2 تصویبنامه راجع به بیمه حادثه و فوت كلیه بازنشستگان و مستخدمان رسمی اعم از لشگری يا كشوری

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح بند 2 تصویبنامه راجع به بیمه حادثه و فوت كلیه بازنشستگان و مستخدمان رسمی اعم از لشگری يا كشوری ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/08/19 هیات وزیران درخصوص "اصلاح بند 2 تصویبنامه راجع به بیمه حادثه و فوت كلیه بازنشستگان و مستخدمان رسمی اعم از لشگری يا كشوری" طی نامه شماره 93628 مورخ 1400/08/23 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

هيئت وزيران در جلسه 19/8/1400 به پیشنهاد شماره 234453 مورخ 12/12/1399 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

بند (2) تصویب نامه شماره 15467/ت28916هـ مورخ 18/2/1385 و اصلاحات بعدی آن موضوع بند (1) تصویب­نامه شماره 52078/4341 مورخ 8/3/1389 و تصویب­نامه شماره 60259/ت52739هـ مورخ 21/5/1395 به شرح زیر اصلاح و از تاریخ 1/1/1400 به مدت پنج سال لازم­الاجرا است:

"2- سرمایه بیمه برای هر نفر بابت فوت به هر علت و نقص عضو و یا از کارافتادگی دایم (کلی و جزیی) در اثر حوادث در سال 1400 مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (000ر000ر150) ریال و حق بیمه ماهانه (مجموع سهم­الشرکه دولت و ذی­نفع) مبلغ نود هزار (000ر90) ریال برای هر نفر بدون در نظر گرفتن سقف سنی تعیین می­شود و برای سال­های بعد، سرمایه بیمه معادل نرخ ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت و سهم­الشرکه دولت و ذی­نفعان بابت حق بیمه نیز به همین نسبت افزایش می­یابد.

تبصره- حق بیمه سهم دستگاه­های اجرایی در سقف اعتبارات ابلاغی تأمین و پرداخت می­گردد."

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir