آیین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/08/26 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی" طی نامه شماره 99333 مورخ 1400/09/02 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور خارجه-  سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 26/8/1400 به پیشنهاد شماره 302930 مورخ 15/6/1399 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- آیین‌نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین­نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی

ماده 1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- وزارت: وزارت امور خارجه.

2- دفاتر: دفاتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان‌های کشور. 

3- نمایندگی: سفارت، سرکنسولگری و دفتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور.

4- حساب: حساب درآمد ارزی کنسولی.

ماده 2- وزارت، دفاتر و نمایندگی‌ها موظفند اسناد و مدارکی را که صدور و یا تسجیل آنها در حدود وظایف و صلاحیت‌شان تنظیم شده و در حوزه مأموریت آنها می­باشد، طبق این آیین­نامه و سایر مقررات مربوط، صادر و یا تصدیق نمایند. مدارک صادره و یا اسناد تصدیق شده باید در دفاتر مخصوص و یا در نرم­افزار رایانه‌ای مربوط ثبت گردد و دسترسی به سوابق با رعایت سایر قوانین و مقررات و موارد ایمنی و حفاظتی امکان‌پذیر باشد.

ماده 3- نرخ تعرفه خدمات کنسولی بر اساس جداول شماره (1)، (2) و (3) پیوست این آیین­نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت می­باشند، تعیین و به میزان وجه دریافتی بابت خدمات یادشده، روی اصل سند و یا مدرک، نقش تمبر می‌شود. اسناد و مدارک بدون نقش تمبر و یا بدون تأییدیه‌ رایانه‌ای فاقد اعتبار خواهد بود. در مواردی که وزارت تشخیص دهد، می‌توان از تأییدیه رایانه‌ای استفاده نمود.

تبصره- وزارت موظف است از اتباع خارجی که قصد سفر به جمهوری اسلامی ایران را دارند، در قبال صدور انواع روادید، بهای آن را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل کشور) واریز نماید. بهای انواع روادید و معافیت‌های آن بر اساس منافع ملی و با توجه به تعهدات و عرف بین‌المللی، روابط دو کشور، رعایت عمل متقابل و موقعیت افراد، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزرای امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور بررسی و با تصویب اکثریت وزرای عضو این کمیسیون تعیین می‌شود.

ماده 4- صدور مدارک و تصدیق اسناد و اوراق در خارج از کشور فقط در صلاحیت نمایندگی‌ها است که توسط کارمندان رسمی و یا پیمانی وزارت انجام خواهد شد. نام، نام خانوادگی، سمت، امضای کارمندان مذکور و مهر معتبر نمایندگی باید در ذیل مدرک، سند یا ورقه درج شود.

ماده 5- مبلغ تعرفه تعیین­شده توسط وزارت به پول محل و سایر ارزهای بین­المللی معتبر تسعیر، محاسبه و وصول می­شود.

ماده 6- تسعیر مبالغ مندرج در جداول پیوست این آیین‌نامه به سایر ارزها، تابع شرایط محل و بر اساس دستورالعملی خواهد بود که از سوی وزارت به نمایندگی‌ها ابلاغ می‌شود.

ماده 7- دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند صرفاً اسناد خارجی موضوع بند (د) جدول شماره (1) پیوست این آیین­نامه را که ممهور به مهر و امضای وزارت ‌باشند را ملاک عمل قرار دهند.

تبصره 1- واردکنندگان کالا و خدمات موظفند براساس دستورالعمل وزارت،  اسناد موضوع این ماده را جهت تأیید و درج اطلاعات در سامانه تأیید اسناد خارجی وزارت، به نمایندگی­ها، دفاتر و یا وزارت تحویل نمایند.

تبصره 2- به منظور دسترسی دستگاه‌های ذی­ربط به اسناد تأییدشده از طریق سامانه جامع تجارت، موضوع بند (ث) ماده (1) آیین­نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب­نامه شماره 46443/ت51559هـ مورخ 23/4/1395 و امکان بهره­برداری وزارت از داده‌های مربوط از طریق سامانه مذکور، وزارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظفند اقدامات لازم برای برقراری ارتباط الکترونیکی بین سامانه یادشده و سامانه الکترونیکی مربوط به وزارت را
به عمل آورند.

تبصره3- مصادیق اسناد خارجی کالاهای مستثنی از شمول این ماده در موارد و شرایط خاص با تصویب کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دبیرخانه ستاد پیشگیری و مقابله با جعل اسناد و مدارک رسمی، وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری تعیین می‌شود. مصوبات کارگروه ظرف یک هفته کاری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به دستگاه‌های ذی­ربط ابلاغ می‌شود.

تبصره 4- وزارت موظف است ظرف (10) روز کاری از تاریخ دریافت اسناد و در صورت تطابق آن با ضوابط، نسبت به تصدیق مهر و امضای مندرج بر روی سند اقدام و در صورت عدم تطابق، نتیجه را به واردکننده کالا یا نماینده قانونی آن اعلام نماید. در صورت تأخیر در ارایه نتیجه بررسی به ازای هر روز کاری پنج درصد (5%) از مبلغ تعرفه (موضوع بند (د) جدول شماره (1) پیوست این آیین­نامه) کسر می‌شود.

تبصره 5- تصديق اعتبار كليه اسناد و مدارك تنظيم شده در خارج از كشور كه طبق قوانين و مقررات منوط به تصديق نمايندگي­هاي سياسي و كنسولي و دفاتر حفاظت منافع جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور مي باشد بايد ظرف پنج روز انجام شود.

ماده 8- اگر در یک مهر و موم (پلمپ)، اسناد مختلفی درج شده باشد، از هر سند تعرفه جداگانه اخذ خواهد شد.

ماده 9- اسناد، مدارک و اوراق زیر از پرداخت تعرفه خدمات کنسولی معاف می­باشند و حسب مورد تصدیق، تأیید یا صدور آنها به صورت رایگان انجام می‌شود. این امر روی اسناد تصدیق شده و رونوشت‌ها (یا تصاویری) که بایگانی خواهد شد و یا مدارک صادره با عبارت "به استناد بند ... ماده (9) آیین‌نامه، تعرفه خدمات کنسولی رایگان انجام شد" و همچنین در ستون مبلغ در نرم­افزار مربوط عبارت (رایگان) درج می­گردد:

1- صدور برگ عبور، تصدیق اسناد و صدور مدارک اتباع ایران که عدم استطاعت مالی آنان با ارایه مدارک لازم نزد رییس نمایندگی محرز شده باشد، مانند درراه‌ماندگان، بازداشت‌شدگان، زندانیان، اخراج شدگان و موارد مشابه.

تبصره- اصل یا رونوشت مصدق مدارک موید عدم استطاعت مالی که دستور کتبی رییس نمایندگی بر روی آن درج شده است، باید به نسخه بایگانی سند تصدیق شده پیوست و در سوابق کنسولی نگهداری شود.

2- تأیید گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان در دانشگاه.

3- تصدیق اسناد و مدارک پزشکی بالینی بیماران ایرانی غیرمقیم خارج از کشور.

4- تأیید و ترجمه گواهی فوت اتباع ایرانی که توسط مقامات خارجی صادر شده باشد.

5- تصدیق اسناد مراکز خیریه و عام‌المنفعه ایران در امور مربوط به خود آنها و هرگونه کالای اهدایی به این مراکز و هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و یا نهادهای عمومی غیردولتی.

6- تصدیق اسناد نمایندگان خارجی مقیم ایران که از معافیت سیاسی بهره‌مند هستند. در صورتی که موضوع تصدیق یا اقدام مربوط به شخص یا خانواده بلافصل آنها باشد، به شرط عمل متقابل.

7- تصدیق اسناد مربوط به ماترک افراد نیروهای مسلح و کارمندان رسمی کشور که در راه انجام وظیفه به دلیل حادثه در خارج از کشور فوت نموده باشند.

8- تصدیق اسنادی که به موجب پیمان‌های بین‌المللی از پرداخت وجه معاف شناخته شده باشند.

9- تصدیق امضا (ذیل وکالت‌نامه یا رضایت‌نامه) مأمورین ثابت اعزامی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و همسران آنها برای یک بار در هر سال شمسی و به تشخیص رییس نمایندگی.

10- اصلاح اسناد و مدارکی که مأمور به هنگام تنظیم و یا صدور آنها در درج اطلاعات مربوط اشتباه نموده باشد، با تشخیص رییس نمایندگی.

ماده 10- به وزارت اجازه داده می­شود تعرفه آن دسته از خدمات کنسولی که در نمایندگی­ها به هر دلیلی از جمله تحریم­های ظالمانه امکان وصول ارزی آنها از طریق شبکه بانکی محل مقدور نمی­باشد، تعرفه مذکور را به صورت ارزی از طریق حساب ارزی مفتوحه در بانک ملی ایران در داخل کشور دریافت نماید.

ماده 11- وزارت مجاز است تصویر برابر اصل اسناد صادره در داخل کشور و اسناد غیرخارجی صادره در خارج از کشور را تأیید نماید.

ماده 12- هرگاه در اخذ تعرفه خدمات کنسولی و نقش تمبر، خلافی ملاحظه شود و یا چنانچه از طرف اشخاص یا مقامات ذی­نفع شکایتی به عمل آید، به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:

1- اگر متصدی کمتر از میزان تعرفه وجه دریافت کرده باشد، مراتب به وی اخطار و با متخلف یا متخلفین مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد و مابه‌التفاوت میزان دریافتی از صاحب سند تأییدشده و تعرفه مصوب، به صورت واریز به حساب (ارزی یا ریالی) در داخل یا خارج از کشور اخذ خواهد شد.

2- اگر متصدی بیش از میزان تعرفه وجه دریافت و به حساب درآمد واریز کرده باشد، ضمن اخطار به متخلف، مابه‌التفاوت از حساب درآمد و یا با رعایت ماده (49) قانون محاسبات عمومی کشور از محل درآمد عمومی به شخص و یا نماینده ذی‌ربط مسترد می‌گردد و در صورت تکرار مطابق قوانین و مقررات با متخلف یا متخلفین برخورد خواهد شد.

3- اگر متصدی بیش از میزان تعرفه وجه دریافت کند، ولی کمتر از میزان دریافتی نقش تمبر و یا در تأییدیه رایانه‌ای درج و یا به بخش ذی­ربط کمتر اعلام نماید، مطابق قوانین و مقررات تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

ماده 13- در ترجمه مدارک، هر صفحه عبارت از بیست و پنج سطر و هر سطر به طور متوسط دارای پانزده کلمه است. برای کمتر از بیست و پنج سطر تعرفه‌ کامل یک صفحه دریافت می­شود. تعرفه تأیید مدارک ترجمه شده بر مبنای هر صفحه تعیین می‌گردد.

ماده 14- تعرفه تأیید کلیه نسخه‌های اصلی هر سند برابر نرخ تعیین شده در جداول و تعرفه رونوشت یا تصویر اسناد تجاری و مالی ده درصد (10%) مبلغ تعرفه نسخه اصلی تأییدشده همان سند در خارج از کشور خواهد بود.

ماده 15- هرگاه کشور خارجی اضافه بر مبالغ مذکور در جدول شماره (1) پیوست این آیین­نامه، وجهی از اتباع ایران دریافت نماید، وزارت مجاز است با اتباع آن کشور عمل متقابل نماید.

ماده 16- به دفتر حفاظت منافع جمهوري اسلامي ايران در واشنگتن اجازه داده می­شود در صورت درخواست متقاضي جهت دريافت خدمات كنسولي به صورت ويژه و خاص، مبلغی را تا پنجاه درصد (50%) تعرفه خدمات تعیین­شده علاوه بر تعرفه ذكر شده در جدول شماره (1) پيوست این آیین‌نامه، دريافت نمايد. 

ماده 17- دستورالعمل‌های مورد نیاز درخصوص چگونگی اجرای این آیین‌نامه در صورت لزوم توسط وزارت تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 18- درآمدهای حاصل از اجرای این آیین­نامه مطابق ماده (55) قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه کشور – مصوب 1395- و در چهارچوب مصوبات شورای­عالی امنیت ملی و در سقف اعتبارات منظور شده در بودجه سنواتی و موافقت‌نامه­های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور قابل هزینه خواهد بود.

ماده 19- تصویب‌نامه شماره 58117/ت 52422هـ مورخ 17/5/1395 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب­نامه شماره 125762/ت53861هـ مورخ 12/10/1395 لغو می‌شوند.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir