ابلاغ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص سند جامع روابط علمی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص سند جامع روابط علمی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

مصوبه جلسه مورخ 1396/12/15 شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص "سند جامع روابط علمی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران"، طي نامه شماره 2422-97 در تاریخ 1397/02/23 توسط رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی (رئیس جمهور) ابلاغ گردید. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir