تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار برای اجرای برنامه های تبلیغاتی از ظرفیتهای گردشگری کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار برای اجرای برنامه های تبلیغاتی از ظرفیتهای گردشگری کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/10/08 هیات وزیران درخصوص "اختصاص اعتبار برای اجرای برنامه های تبلیغاتی از ظرفیتهای گردشگری کشور" طی نامه شماره 123304 مورخ 1400/10/11 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هيئت وزيران در جلسه 8/10/1400 به پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ دویست میلیارد (000ر000ر000ر200) ریال از محل منابع ردیف (13) جدول تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور برای اجرای برنامه­ های تبلیغاتی از ظرفیت­های گردشگری کشور، در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار دهد تا مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

محمد مخبـر

معاون اول رييس­ جمهور

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir