تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار برای بازسازی بخشهای خسارت دیده اماکن مسکونی شهری و روستایی و تاسیسات زیربنایی ناشی از زلزله مورخ 1400/6/22 در شهرستان قوچان استان خراسان رضوی و شهرستان فاروج استان خراسان شمالی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار برای بازسازی بخشهای خسارت دیده اماکن مسکونی شهری و روستایی و تاسیسات زیربنایی ناشی از زلزله مورخ 1400/6/22 در شهرستان قوچان استان خراسان رضوی و شهرستان فاروج استان خراسان شمالی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/10/26 هیات وزیران درخصوص "اختصاص اعتبار برای بازسازی بخشهای خسارت دیده اماکن مسکونی شهری و روستایی و تاسیسات زیربنایی ناشی از زلزله مورخ 1400/6/22 در شهرستان قوچان استان خراسان رضوی و شهرستان فاروج استان خراسان شمالی" طی نامه شماره 134430 مورخ 1400/10/28 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی

سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هيئت وزيران در جلسه 26/10/1400 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

1- مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج میلیارد (000ر000ر000ر475) ریال به ترتیب مبلغ سیصد و نود و پنج میلیارد (000ر000ر000ر395) ریال به صورت هزینه‌ای و مبلغ هشتاد میلیارد (000ر000ر000ر80) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393-، برای بازسازی بخش‌های خسارت­دیده اماکن مسکونی شهری و روستایی و تأسیسات زیربنایی ناشی از زلزله مورخ 22/6/1400 در شهرستان‌ قوچان استان خراسان رضوی و شهرستان فاروج استان خراسان­ شمالی به شرح جدول زیر در اختیار دستگاه­های اجرایی ذی­ربط قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود:

                                                                                             (ارقام به میلیون ریال)

ردیف

نام استان

موضوع

میزان اعتبار تا مبلغ

دستگاه اجرایی

1

خراسان رضوی

کمک بلاعوض بابت فوت یک نفر

200

سازمان‌ مدیریت ‌و برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی

2

جهت تأسیسات زیربنایی

000ر80

3

کمک بلاعوض بابت صدور (570) پروانه جهت شهرداری‌ها به ازای هر واحد شهری مبلغ یکصد میلیون (000ر000ر100) ریال و روستایی مبلغ
بیست میلیون (000ر000ر20) ریال

000ر13

4

کمک بلاعوض جهت احداث  (20) واحد مسکونی شهری ­به ­ازای هر واحد تا سقف مبلغ دویست و پنجاه میلیون (000ر000ر250) ریال

000ر5

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

5

کمک­ بلاعوض جهت احداث (550) واحد مسکونی روستایی ­به ­ازای هر واحد تا سقف مبلغ  دویست و پنجاه میلیون (000ر000ر250) ریال

500ر137

6

کمک بلاعوض جهت تعمیر (220) واحد مسکونی شهری، روستایی و تجاری به ازای هر واحد تا سقف مبلغ دویست میلیون (000ر000ر200) ریال

000ر44

7

کمک بلاعوض جهت تأمین اسکان موقت (20) واحد مسکونی شهری به ازای هر واحد تا سقف مبلغ دویست میلیون (000ر000ر200) ریال 

000ر4

8

کمک بلاعوض جهت تأمین اسکان موقت (550) واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد  تا سقف مبلغ دویست میلیون (000ر000ر200) ریال

000ر110

9

پشتیبانی و آواربرداری خدمات مدیریت طرح

300ر27

10

 

 

خراسان شمالی

کمک بلاعوض جهت احداث (90) واحد مسکونی روستایی ­به ­ازای هر واحد تا سقف مبلغ  دویست و پنجاه میلیون (000ر000ر250) ریال

500ر22

بنیاد مسکن

انقلاب اسلامی

11

کمک بلاعوض جهت احداث (70) واحد جایگاه دامی به ازای هر واحد تا سقف مبلغ یکصد میلیون (000ر000ر100) ریال

000ر7

12

کمک بلاعوض جهت تأمین اسکان موقت (90) واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد تا سقف مبلغ دویست میلیون (000ر000ر200) ریال

000ر18

13

پشتیبانی و آواربرداری خدمات مدیریت طرح

700ر4

14

کمک بلاعوض بابت صدور (90) پروانه جهت شهرداری‌ها به ازای هر واحد شهری مبلغ یکصد میلیون (000ر000ر100) ریال و روستایی مبلغ بیست میلیون (000ر000ر20) ریال

800ر1

سازمان‌ مدیریت ‌و برنامه‌ریزی استان خراسان شمالی

 

2- مبلغ هشتصد و شصت و چهار میلیارد (000ر000ر000ر864) ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت (با سود و کارمزد چهار درصد در مناطق روستایی و پنج درصد در مناطق شهری) با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل، با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به منظور جبران خسارات ناشی از وقوع زلزله شهرستان‌ قوچان استان خراسان رضوی و شهرستان فاروج استان خراسان شمالی با ضمانت زنجیره‌ای به شرح جدول زیر پرداخت می‌­شود. بدهی، معوقات و چک برگشتی احتمالی خسارت­‌دیدگان به بانک‌ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود:

ردیف

نام استان

موضوع

تعداد واحد

سقف تسهیلات

میزان تسهیلات

توضیحات

1

خراسان

رضوی

بازسازی اماکن مسکونی شهری

20

1500

000ر30

بازپرداخت پانزده ساله (سه سال دوران مشارکت مدنی و دوازده سال دوران مشارکت اقساطی)

2

بازسازی اماکن مسکونی روستایی

550

1200

000ر660

3

تعمیر اماکن مسکونی و تجاری شهری و روستایی

220

300

000ر66

بازپرداخت پنج­ساله

4

خراسان شمالی

بازسازی اماکن مسکونی روستایی

90

1200

000ر108

بازپرداخت پانزده ساله (سه سال دوران مشارکت مدنی و دوازده سال دوران مشارکت اقساطی)

 

 (ارقام به میلیون ریال)

3- سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت یارانه سود (مابه­التفاوت سود تعیین­شده سهم متقاضی تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات اعطایی به خسارت‌دیدگان موضوع بند (2) این تصویب‌نامه را تضمین و تعهد می­نماید که هزینه­های یادشده را پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لوایح بودجه سال‌های بعد پیش­بینی و منظور نموده و به شبکه بانکی پرداخت نماید. این تضمین نافی مسئولیت بانک‌های عامل در وصول مطالباتشان نیست.

4- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های خراسان رضوی و خراسان شمالی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند گزارش عملکرد این تصویب­نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان­های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.

محمد مخبـر

معاون اول رئيس­ جمهور

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir