تصویبنامه درخصوص تعیین فرودگاههای مجاز برای ورود و خروج کالا و مسافر

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین فرودگاههای مجاز برای ورود و خروج کالا و مسافر ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/11/03 هیات وزیران درخصوص "تعیین فرودگاههای مجاز برای ورود و خروج کالا و مسافر" طی نامه شماره 138704 مورخ 1400/11/05 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت كشور- وزارت راه و شهرسازی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت امور خارجه

هيئت وزيران در جلسه 3/11/1400 به پیشنهاد کارگروه موضوع تبصره (1) ماده (103) قانون امور گمرکی – مصوب 1390- و به استناد تبصره یادشده تصویب کرد:

فرودگاه­های یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد، شهدای سمنان در استان سمنان و شهدای جهرم در استان فارس به عنوان فرودگاه­های مجاز برای ورود و خروج کالا و مسافر تعیین می­شوند.

محمد مخبـر

معاون اول رييس­ جمهور

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir