لایحه اصلاح ماده 124 قانون کار

لایحه اصلاح ماده 124 قانون کار به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

لایحه اصلاح ماده 124 قانون کار طی نامه شماره 34313 مورخ 1401/03/07 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir