قانون ساماندهی صنعت خودرو

قانون ساماندهی صنعت خودرو ابلاغ شد.

قانون ساماندهی صنعت خودرو که در جلسه علنی مورخ 1400/08/26 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره 43347 مورخ 1401/03/21 توسط رییس جمهور ابلاغ شد

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir