لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور

لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور طی نامه شماره 72514 مورخ 1401/05/02 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir