ابلاغ تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین محل‌های مناسب برای تجمع گروه‌های مختلف مردمی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین محل‌های مناسب برای تجمع گروه‌های مختلف مردمی ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1397/03/20هيأت وزیران درخصوص "تعیین محل‌های مناسب برای تجمع گروه‌های مختلف مردمی"، طي نامه شماره 37876 در تاریخ 1397/03/29 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir