نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع اختصاص اعتبار به منظور جبران خسارت ناشی از سیل در استان های هرمزگان، کرمان، فارس و سیستان و بلوچستان

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع اختصاص اعتبار به منظور جبران خسارت ناشی از سیل در استان های هرمزگان، کرمان، فارس و سیستان و بلوچستان اعلام شد.

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع اختصاص اعتبار به منظور جبران خسارت ناشی از سیل در استان های هرمزگان، کرمان، فارس و سیستان و بلوچستان طی نامه شماره 53863/ ه ب مورخ 1401/06/07 اعلام شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir