بخشنامه موضوع ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک طی نامه شماره 1401/837403 مورخ 1401/06/13 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir