تصویبنامه در خصوص ضوابط صدور ضمانت نامه تسهیلات اشتغال خرد زنان سرپرست خانوار دهک های 1 تا 5 درآمدی

تصویبنامه هیات وزیران در خصوص ضوابط صدور ضمانت نامه تسهیلات اشتغال خرد زنان سرپرست خانوار دهک های 1 تا 5 درآمدی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه 1401/06/06 هیات وزیران درخصوص "ضوابط صدور ضمانت نامه تسهیلات اشتغال خرد زنان سرپرست خانوار دهک های 1 تا 5 درآمدی" طی نامه شماره 107686 در تاریخ 1401/06/20 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

ماده 3 آيين نامه تشكيل ستاد ملی زن و خانواده (مصوب جلسه 682 مورخ 1389/11/26 شورای عالی انقلاب فرهنگی) به شرح زیر است:

مصوبات ستاد بر اساس اصل يكصد و سی و هشتم قانون اساسی و طبق مجوز هيات وزيران لازم‌ الاجراست و كليه دستگاه‌ ها و سازمان‌ ها موظفند بر اساس مصوبات ستاد اقدام و نتايج آن را به ستاد گزارش نمايند.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir