تصویبنامه درخصوص اعطای تسهیلات بانکی قرض الحسنه جهت افزایش اشتراک پذیری گاز و انجام لوله کشی داخلی منازل در شهرها و روستاهای استان خوزستان، کرمان و کهگیلویه و بویر احمد

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اعطای تسهیلات بانکی قرض الحسنه جهت افزایش اشتراک پذیری گاز و انجام لوله کشی داخلی منازل در شهرها و روستاهای استان خوزستان، کرمان و کهگیلویه و بویر احمد ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/07/20 هیات وزیران درخصوص "اعطای تسهیلات بانکی قرض الحسنه جهت افزایش اشتراک پذیری گاز و انجام لوله کشی داخلی منازل در شهرها و روستاهای استان خوزستان، کرمان و کهگیلویه و بویر احمد" طی نامه شماره 130099 مورخ 1401/07/24 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir