ابلاغ آیین‌نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور

آیین‌نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1397/03/27 هيأت وزیران در خصوص "آیین‌نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور"، طي نامه شماره 42632 در تاریخ 1397/04/06 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir