اصلاح تصویبنامه هیات وزیران موضوع ثبت سفارش، ورود، ترخیص و شماره گذاری تا سقف 2000 دستگاه آمبولانس اهدایی سازمان های بین المللی و خیرین جهت استفاده در اورژانس و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تصویبنامه موضوع ثبت سفارش، ورود، ترخیص و شماره گذاری تا سقف 2000 دستگاه آمبولانس اهدایی سازمان های بین المللی و خیرین جهت استفاده در اورژانس و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/08/29 هیات وزیران درخصوص "اصلاح تصویبنامه هیات وزیران موضوع ثبت سفارش، ورود، ترخیص و شماره گذاری تا سقف 2000 دستگاه آمبولانس اهدایی سازمان های بین المللی و خیرین جهت استفاده در اورژانس و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران" طی نامه شماره 160625 مورخ 1401/09/02 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir