طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 کل کشور

طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 کل کشور که به صورت یک فوریتی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، در تاریخ سه شنبه مورخ 1397/06/13 به صورت یک فوریتی اعلام وصول گردید.
متن طرح را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

نسخه چاپی

ID- 459.pdf ID- 459.pdf
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir