ابلاغ بخشنامه سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص استاندارد محیط زیستی امکانات و تأسیسات دریافت فضولات نفتی نفتکش‌ها، کشتی‌ها و شناورها

بخشنامه سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص استاندارد محیط زیستی امکانات و تاسیسات دریافت فضولات نفتی نفتکش‌ها، کشتی‌ها و شناورها ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص استاندارد محیط زیستی امکانات و تاسیسات دریافت فضولات نفتی نفتکش‌ها، کشتی‌ها و شناورها با شماره 528-21-100-97 مورخ 1397/06/19 توسط رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ گردید. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir