ابلاغ سند برنامه ارتقای فرهنگ سلامت

سند برنامه ارتقای فرهنگ سلامت ابلاغ شد.

سند برنامه ارتقای فرهنگ سلامت مصوب شوراي فرهنگ عمومي كشور طي نامه شماره 97/317395 در تاریخ 1397/06/12 توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ گردید. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir