تصویبنامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

تصویبنامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بند های (الف) و (ب) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1397/07/15 هيأت وزیران در خصوص"آیین نامه اجرایی بند های (الف) و (ب) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"، طي نامه شماره 95203 در تاریخ 1397/07/18 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. مستند این تصویبنامه به شرح زیر می باشد: از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396) - مصوب 1395/12/14: ماده 10-... الف - معادل كل بدهي‌هاي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي كه تا پايان سال 1395 قطعي شده يا مي‌شود را به ترتيب اولويت‌هايي كه به پيشنهاد سازمان مشخص مي‌شود، تا پايان اجراي قانون برنامه از طريق انتشار اوراق بهادار با كسب رضايت طلبكاران تسويه نمايد. اوراق مذكور با رعايت قانون اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران تا سقف مندرج در قوانين بودجه سنواتي و مصون از تورم، طبق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، انتشار مي‌يابد. تبصره - از ابتداي اجراي قانون برنامه، بدهي‌هايي كه توسط دولت ايجاد و مراحل حسابرسي را در مراجع معتبر طي كرده و قطعي شده و از هيچ گونه افزايشي بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهي توسط دولت از سودي معادل نرخ تورم تا حداكثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانك مركزي برخوردار مي‌شوند. در قراردادهاي مربوط بايد بندي اضافه شود كه به موجب آن دولت ملتزم گردد تا درصورت عدم پرداخت بدهي خود در زمان مقرر معادل نرخ مذكور را به طلبكار بپردازد. ب - به منظور تأمين اعتبار لازم براي پرداخت‌هاي مرتبط با اوراق بهادار مذكور (اعم از سود و اصل)، هر ساله رديف خاصي را در لايحه بودجه سنواتي پيش‌بيني كند و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برساند. تبصره - اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معاملات اين اوراق فقط در بازارهاي متشكل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعايت مقررات اين بازارها مجاز و معاملات آن‌ها خارج از بازارهاي يادشده ملغي و بلااثر است. عرضه و معاملات اين اوراق بهادار به كسر (كمتر از ارزش اسمي) و با نرخ سود شناور مجاز و تضمين بازخريد قبل از سررسيد اوراق بهادار مذكور توسط بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري و اشخاص تحت كنترل آنها، مجاز نمي‌باشد. بانك‌ها، دستگاه‌هاي اجرایي و شركت‌هاي دولتي كه اوراق بهادار براي تأمين مالي آنها منتشر مي‌شود بايد اطلاعات موردنياز سرمايه‌گذاران را متناسب با دستورالعملي كه به تصويب شوراي بورس مي‌رسد، منتشر نمايند. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir