قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور

قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور ابلاغ شد.

قانون "حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور" در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1396/10/24 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1397/06/24 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید تبصره یک ماده پنج موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 95275 مورخ 1397/07/19 از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید. متن این قانون (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده فرمایید.

دریافت متن کاملdownlod

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir