آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 97/10/19 هيأت وزیران درخصوص"آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی"، طي نامه شماره 141220 در تاریخ 97/10/24 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. متن این آیین نامه (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir