آیین‌نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی

'
شماره664/3137/د 1397/10/11
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست متن آیین‌نامه نحوه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی در اجرای تبصره5 ماده13 قانون مربوط به مقررات امور دارویی، پزشکی و مواد خوردنی و آشامیدنی در مورخ 1397/10/1 به تصویب وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است تقدیم حضور می‌گردد.
مزید امتنان است دستور فرمائید نسبت به انتشار مفاد آن اقدام لازم معمول فرمایند.
مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی ـ دکتر رضا مسائلی

آیین‌نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی

فصل اوّل: مبانی قانونی
ماده1ـ به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بندهای 11، 12، 13، 17 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ماده8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آیین‌نامه اجرایی آن، تبصره2 ماده3، تبصره 5 ماده13، تبصره2 ماده14، مواد 24 و 25 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، ماده24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین­نامه اجرایی آن، بند پ ماده7 و ماده22 قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور و در راستای بندهای 4 و 5 و 7 سیاست­های کلی سلامت، بندهای 1 و 2 و 3 و 11 و 13 و 23 سیاست­های کلی نظام در حوزه تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، و سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ابلاغی مقام معظم رهبری، آیین‏نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی به منظور سیاست­گذاری، نظام‏مند نمودن، کنترل و نظارت بر کلیه فعالیت­ها و فرآیندهای حوزه تجهیزات پزشکی و هم­چنین مواد اولیه، قطعات ساخت و قطعات یدکی آن­ها شامل تولید، واردات، ترخیص، صادرات، حمل و نقل، انبارش، توزیع، عرضه، قیمت­گذاری، تنظیم بازار، خدمات پس از فروش، خدمات کنترل کیفی و کالیبراسیون، نگهداشت، خدمات ممیزی و ارزیابی، اسقاط و امحاء، مشاوره فنّی و مشاوره تجهیز مؤسسات پزشکی، طی مواد آتی به شرح ذیل بازنگری، تصویب و ابلاغ می‏شود.

فصل دوم: تعاریف و اختصارات
ماده2ـ تعاریف:
عبارات و اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه به شرح ذیل تعریف می‌شوند:
1ـ تجهیزات (وسیله) پزشکی[1]:
تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، توان بخشی و پیراپزشکی شامل هر گونه کالا، وسایل، ملزومات، زیست مواد، دستگاه، نرم‌افزار، ابزار، لوازم، ماشین‌آلات ، کاشتنی­ها، مواد، معرف­ها و کالیبراتورهای آزمایشگاهی تشخیص پزشکی[2] می­باشند که برای انسان به تنهایی یا به صورت تلفیقی با سایر اقلام مرتبط به منظور دسترسی به یکی از اهداف ذیل عرضه می­گردند و به­طور عام «تجهیزات پزشکی» نامیده می­شوند:

الف ـ تشخیص، پایش، پیشگیری، پیش بینی، درمان و یا کاهش بیماری
ب ـ حمایت یا پشتیبانی از ادامه فرآیند حیات
پ ـ کنترل و حمایت از بارداری
ت ـ تحقیق، بررسی، جایگزینی یا اصلاح فرآیندهای فیزیولوژیک، آناتومیک یا پاتولوژیک
ج ـ ایجاد فرآیند سترون کردن یا ضدعفونی و تمیزکردن وسایل، محیط و پسماندهای پزشکی جهت انجام مطلوب اقدامات پزشکی، درمانی و بهداشتی
چ ـ فراهم نمودن اطلاعات به منظور نیل به اهداف پزشکی به کمک روش‌های آزمایشگاهی بر روی نمونه‌های اخذ شده انسانی
ح ـ تشخیص، پایش، درمان، تسکین، جبران و یا به تعویق انداختن آسیب یا معلولیت
تبصره1ـ این تعریف شامل موادی که تاثیر اصلی یا هدف اصلی طراحی آنها بر بدن انسان بر پایه روشهای دارویی، ایمنی شناسی و یا متابولیکی است نخواهد بود.
تبصره2ـ کالا‌ها، مواد، معرف‌ها، کالیبراتور‌ها، وسایل جمع‌آوری نمونه، مواد و محلول‌های کنترل آزمایشگاهی تشخیص پزشکی و دندانپزشکی که تعریف قانونی دارو بر آنها مترتب نگردد شامل تجهیزات پزشکی می‌باشند.
تبصره3ـ باتوجه به تنوع و گستردگی تجهیزات پزشکی، درصورت ابهام در ماهیت محصول، موضوع به تشخیص اداره کل در کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته مصداق تجهیزات پزشکی» که در اداره کل تشکیل می‌گردد، مطرح می­گردد و بررسی و تصمیم­گیری بر اساس اصول ذیل صورت می­گیرد:
الف ـ تجهیزات پزشکی که در fda[3] دارای کد ضابطه[4] و یا تأییدیه 510 k یا pma[5] باشد.
ب ـ تجهیزات پزشکی دارای ce[6] با شماره مشخصه مؤسسه صادرکننده گواهی­ نامه ce باشد.
ج ـ در مواردی که کالا سابقه بررسی در اداره کل داشته باشد.
د ـ سایر موارد با تشخیص اداره کل و بیان دلایل و مستندات شمولیت تعریف تجهیزات پزشکی
2ـ لوازم یا وسیله جانبی[7]: وسیله­ای است که به عنوان بخش قابل تعویضی از دستگاه پزشکی بدان ملحق می­گردد تا دستگاه پزشکی قابلیت کاربرد بر اساس هدف تولیدکننده را فراهم آورد. لوازم جانبی ممکن است ماهیت مصرفی داشته باشند که در آن صورت لوازم مصرفی دستگاه پزشکی نامیده می‌شوند.
3ـ قطعات یدکی[8]: قطعه مکانیکی و یا الکترونیکی قابل تعویض است که معمولاً در انبار نگهداری می­شود و جهت تعمیر یا تعویض قطعه تجهیزات پزشکی معیوب به کار می­رود.
4ـ مواد اوّلیه[9] و قطعات ساخت و بسته­بندی: به معنی هر نوع مواد اولیه، اجزاء، قطعات، نرم­افزار و سخت­افزار است که در فرآیند تولید تجهیزات پزشکی استفاده می­شود.
5 ـ محصول صرفاً صادراتی: این محصول صرفاً برای بازارهای خارج از ایران و بر اساس استانداردها و درخواست مشتری خارجی توسط تولیدکننده داخلی تولید می­شود و با عنوان «محصول صرفاً صادراتی» برای وسیله پزشکی، مجاز به صادرات می­باشد. محصول صرفاً صادراتی به عنوان محصول دارای پروانه ساخت تلقی نمی­گردد و تبلیغ، توزیع و عرضه، فروش و استفاده آن در ایران بدون اخذ پروانه ساخت ممنوع است.
6 ـ قانون تشکیل: قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی
7ـ قانون تشکیلات: قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی
8 ـ قانون مربوط به امور پزشکی: قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 و اصلاحیه­ها و الحاقیه­های بعدی
9ـ وزارت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
10ـ آیین­نامه: منظور آیین­نامه تجهیزات پزشکی است که به استناد تبصره 5 ماده13 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی تدوین و با تصویب وزیر بهداشت لازم الاجرا می­گردد.
11ـ دستورالعمل: مقرراتی درخصوص اقدامات، الزامات و فرآیندهای مختلف در حوزه تجهیزات پزشکی که به موجب این آیین­نامه توسط کمیته فنّی و یا اداره کل تصویب و از سوی اداره کل ابلاغ می­گردد.
12ـ دانشگاه: دانشگاه / دانشکده­های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
13ـ اداره کل: اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت
14ـ مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه: تشکیلاتی مستقر در ستاد دانشگاه که مسئولیت امور مرتبط با تجهیزات پزشکی را مطابق این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های ابلاغی اداره کل به عهده دارد.
15ـ مؤسسه پزشکی: کلیه مراکز درمانی و واحدهای پزشکی، درمانی و دارویی موضوع ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 و اصلاحیه­ها و الحاقیه­های بعدی آن
16ـ صاحبان حرف پزشکی: کلیه اعضای سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که اجازه فعالیت در محل مطب را با توجه به قوانین و مقررات جاری دارند.
17 ـ شخص حقوقی: کلیه شرکت­ها، سازمان­ها، نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ، مؤسسات من­جمله آموزشی، پژوهشی و درمانی اعم از دانشگاه­ها و مراکز درمانی، و همچنین کلیه دستگاه­هایی که شمول قانون بر آن­ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و طبق قوانین موضوعه تأسیس و یا تشریفات ثبت را طی نموده و به موجب مفاد این آیین‌نامه، دستورالعمل‏های ابلاغی و دیگر قوانین و مقررات، مجاز به فعالیت در زمینه تجهیزات پزشکی می­باشند.
18 ـ شخص حقیقی: هر فرد صاحب اهلیت قانونی و در قید حیات که به موجب مفاد این آیین­نامه و دستورالعمل­های ابلاغی، محدوده فعالیت مجاز آن تعیین می‌شود.
19ـ مسئول فنی: به اشخاص حقیقی دارای تخصص مرتبط اطلاق می­گردد که دوره­های آموزشی مسئولین فنی را طی نموده و صلاحیت ایشان توسط اداره کل بر اساس دستورالعمل­های ابلاغی تأیید و در مؤسسات پزشکی یا واحدهای تولیدی، وارداتی، توزیعی و یا عرضه­کننده تجهیزات پزشکی به­صورت تمام وقت در هر شیفت کاری شاغل می­باشند و شرح وظایف و شرایط احراز صلاحیت ایشان توسط اداره کل تعیین و ابلاغ می­گردد.
20ـ تولید کننده: شخص حقوقی داخلی یا خارجی که نسبت به تولید تجهیزات پزشکی با مسئولیت و نام خود اقدام نماید.
تبصره1ـ کلیه مسئولیت­های فنّی و قانونی محصول نهایی تولیدی به عهده تولیدکننده قانونی می­باشد.
تبصره2ـ تولیدکننده قانونی ممکن است تولیدکننده اصلی نباشد. لیکن مسئولیت­ های ناشی از تولید محصول بر عهده تولیدکننده قانونی می­باشد.
تبصره3ـ رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و مواد آئین­نامه و دستورالعمل­های ابلاغی توسط تولیدکننده داخلی یا خارجی الزامی است.
21ـ واردکننده: شخص حقوقی که نسبت به واردات تجهیزات پزشکی مطابق دستورالعمل­های ابلاغی اقدام نماید.
22ـ نماینده قانونی[10]: شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب قرارداد مکتوب با اعطاءکننده نمایندگی، مسئولیت اصالت، ایمنی و عملکرد وسیله پزشکی کالای وارداتی را در مدت زمان و محدوده یک منطقه جغرافیایی مشخص مطابق آیین­نامه و دستورالعمل­های ابلاغی، انجام می­دهد. مسئولیت­های نماینده قانونی، نافی مسئولیت­های مدنی و کیفری اعطاکننده نمایندگی نمی­باشد.
23ـ تأییدیه نمایندگی: مدرکی است که توسط اعطاکننده نمایندگی به شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام اعمال موضوع نمایندگی اعطاء می­گردد. در خصوص نمایندگی از کمپانی­های خارجی باید در قالب فرم موجود در پرتال اطلاع­رسانی تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت به آدرس www.imed.ir تنظیم و به تأیید اتاق بازرگانی کشور اعطاکننده و پس از آن به تأیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد.
24ـ تأمین کننده: کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان قانونی تجهیزات پزشکی
25 ـ توزیع‌کننده : عبارت است از کلیه اشخاصی که متعاقب اخذ نمایندگی رسمی از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات پزشکی و اخذ مجوز از اداره کل، بر اساس دستورالعمل ابلاغی به‌عنوان نماینده توزیع تجهیزات پزشکی معرفی می­گردند.
26 ـ عرضه : فروش مستقیم تجهیزات پزشکی به مصرف­کننده نهایی.
27ـ عرضه‌کننده: کلیه اشخاصی که مبادرت به تهیه تجهیزات پزشکی، به‌صورت مستقیم، از تأمین‌کننده یا توزیع‌کننده نموده و مطابق دستورالعمل­های ابلاغی مجاز به فروش و عرضه آن می­باشند.
28 ـ صادر کننده: شخص حقیقی یا حقوقی یا نمایندگی قانونی آن­ها که با رعایت قوانین، مقررات جاری، آیین‌نامه و دستورالعمل­های ابلاغی نسبت به صادرات تجهیزات پزشکی اقدام می­نمایند.
29ـ مشاور خدمات: شخص حقیقی و یا حقوقی ارائه­دهنده خدمات مشاوره در حوزه تجهیزات پزشکی نظیر تولید، واردات، توزیع، صادرات و یا ارائه خدمات مشاوره و تجهیز مؤسسات پزشکی است.
30ـ خدمات پس از فروش: مجموعه اقدامات و تعهداتی نظیر تحویل، نصب، آزمون­ های پذیرش، راه­اندازی، آموزش، وارانتی و گارانتی که توسط تولیدکننده، واردکننده یا نماینده قانونی آن­ها و اشخاص حقوقی مجاز طبق دستورالعمل­های ابلاغی با رعایت اصول ایمنی عملکرد، اعمال می­گردد.
31ـ پروانه : مجوزی است که اداره کل مطابق آیین‌نامه و بر اساس دستورالعمل­های ابلاغی برای فعالیت متقاضی در حیطه­های مربوط به ساخت، ورود، ترخیص، توزیع، عرضه، مسئول فنّی، صادرات، خدمات پس از فروش، کنترل کیفی، مشاوره خدمات و آموزش پس از تشکیل شناسنامه برای موضوع مشخص و مدت زمان معین توسط اداره کل صادر و تمدید می­گردد.
ماده3ـ تشکیل شناسنامه: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی فعالیت در عرصه تجهیزات پزشکی موظفند نسبت به تشکیل شناسنامه در اداره کل با رعایت دستورالعمل­های ابلاغی اقدام نماید. تکمیل مدارک و تشکیل شناسنامه به منزله تأیید کیفی و ثبت تجهیزات پزشکی نمی­باشد.
ماده4ـ ثبت تجهیزات پزشکی[11]: متقاضی تولید یا ورود و ترخیص باید تطابق و استمرار تطابق تجهیزات پزشکی را با الزامات اساسی و اصول ایمنی و عملکرد و سایر الزامات قانونی مطابق دستورالعمل­های ابلاغی اظهار و اثبات نماید. در صورت ثبت تجهیزات پزشکی در اداره کل شماره منحصربه­فردی به­عنوان کد ثبت تجهیزات پزشکی ([12] irc ) اختصاص داده می‌شود.
تبصره1ـ به استناد ماده24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین­نامه اجرایی آن، اداره کل موظف به دریافت هزینه در ازای صدور و تمدید هریک از پروانه‌های مسئول فنّی، پروانه ساخت، اعطای مجوز ورود، ترخیص، ثبت منبع آن و ثبت تجهیزات پزشکی می­باشد.
تبصره2ـ ثبت تجهیزات پزشکی و صدور پروانه به منزله صدور مجوز ورود و ترخیص تجهیزات پزشکی نمی­باشد و برای هر وسیله باید مجوز جداگانه از اداره کل اخذ شود.
تبصره3ـ اداره کل می­تواند پس از ثبت تجهیزات پزشکی در هر زمان به دلایلی نظیر عدم رعایت دستورالعمل­های ابلاغی و یا عدم تطابق ایمنی و عملکرد وسیله با الزامات اساسی و اصول ایمنی و عملکرد اظهار شده در زمان ثبت وسیله، کد ثبت وسیله مورد نظر را ابطال و یا درصورت امکان اصلاح، تا زمان رفع ایراد تعلیق نماید.
تبصره4ـ اداره کل می‌تواند پس از ثبت تجهیـزات پزشکی در هر زمان به دلیل کنترل و تنظیم بازار، نسبت به اعمال سیاست­های کنترل یا واردات اقدام نماید.
ماده5 ـ کمیته فنّی:
به منظور سیاست­گذاری، ارائه و تصویب پیشنهاد و راهکار و بررسی موارد خاص در حوزه تجهیزات پزشکی، کمیته فنّی تجهیزات پزشکی که به اختصار «کمیته فنّی» نامیده می­شود، با شرح وظایف و ترکیب اعضاء به شرح ذیل در اداره کل تشکیل می­گردد:
الف ـ وظایف کمیته فنّی:
1ـ تصویب دستورالعمل، ضوابط و الزامات فنّی ثبت تجهیزات پزشکی در صورت ارجاع اداره کل
2ـ تصویب الزامات ثبت منبع
3ـ بررسی و رسیدگی آرای هیأت بدوی و صدور رای مطابق آیین­نامه
4ـ بررسی موارد خاص و تعیین راهکار
5 ـ تعیین شرایط صلاحیت مسئولین فنّی
6 ـ ابطال کد ثبت وسیله پزشکی و منبع
7ـ سایر مواردی که به تشخیص اداره کل به کمیته فنّی ارجاع می­گردد.
ب ـ ترکیب کمیته فنّی
1ـ رئیس سازمان غذا و دارو
2ـ معاون درمان وزارت
3ـ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت
4ـ مدیر کل تجهیزات پزشکی
5 ـ سه نفر از اعضای هیأت علمی و یا متخصصین مرتبط به پیشنهاد اداره کل
6 ـ دو نفر از حوزه صنعت و تجارت تجهیزات پزشکی باتوجه به ماده3 قانون بهبود کسب و کار به پیشنهاد اداره کل
تبصره1ـ اعضای کمیته فنّی به پیشنهاد اداره کل و ابلاغ وزیر منصوب می­شوند.
تبصره2ـ مسئولیت مدنی اتخاذ تصمیم با کمیته فنّی می­باشد و اداره کل حسب مورد صرفاً مسئول ابلاغ و اجرای تصمیمات اتخاذ شده است.
تبصره3ـ مصوبات کمیته فنّی درصورت لزوم، توسط اداره کل به ذی نفع ابلاغ و درصورت ایجاد رویه به تشخیص اداره کل منتشر می­گردد.
ماده6 ـ جلسات کمیته فنّی حسب مورد با دعوت اداره کل و با حضور دو سوم اعضاء تشکیل و تصمیمات کمیته با رای اکثریت اعضاء حاضر معتبر است.
ماده7 ـ اداره کل مجاز است علاوه بر اعضای ثابت کمیته فنّی، با توجه به ارتباط موضوع در هر جلسه از متخصصین مرتبط و ذی­نفع مربوطه بدون داشتن حق رأی دعوت نماید.
ماده8 ـ کمیته تخصصی: به منظور بررسی و ارزیابی سیاست­های اداره کل در حوزه­های تخصصی و ارائه پیشنهاد و راه کار با هدف ارتقاء نقش عملکردی تجهیزات پزشکی به اداره کل، کمیته تخصصی متشکل از متخصصین و خبرگان رشته­های تخصصی مربوطه نظیر قلب و عروق، مغز و اعصاب، علوم آزمایشگاهی و دندانپزشکی حسب مورد به تشخیص اداره کل تشکیل می­گردد که اعضای آن توسط اداره کل برای مدت زمان مشخص منصوب می­شوند.
تبصره1ـ کمیته فنّی و اداره کل از نظرات و پیشنهادات کمیته‌های تخصصی برای تصمیم­گیری در حیطه وظایف محوله بهره­برداری می­­کند.
تبصره2ـ حق­الزحمه اعضاء کمیته فنّی، کمیته قیمت­گذاری، کمیته­های تخصصی و کارشناسان ذیربط به تشخیص اداره کل به­صورت دوره‌ای از درآمد اختصاصی اداره کل موضوع ماده24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین­نامه اجرایی آن پرداخت خواهد شد.
ماده9ـ به منظور نیل به اهداف مندرج در این آیین­نامه، اداره کل اقدام به تدوین و ابلاغ دستورالعمل­های مرتبط می­نماید.
ماده10ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در عرصه تجهیزات پزشکی ضمن رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اجرای مفاد این آیین­نامه و دستورالعمل­های ابلاغی، موظف به ارائه مستندات قانونی و فنّی درخواستی اداره کل مطابق دستورالعمل­های ابلاغی به اداره کل می­باشند.
ماده11ـ درج آیین­نامه، ضوابط و دستورالعمل و بخشنامه­ها، مصوبات کمیته فنّی و هیأت بدوی و مکاتبات در سامانه­های الکترونیکی و پورتال اداره کل و یا از طریق سیستم اتوماسیون اداری به منزله ابلاغ می­باشد.
ماده12ـ مؤسسات پزشکی در زمان تأمین هرگونه تجهیزات پزشکی و خدمات وابسته ملزم هستند اعتبار کد ثبت تجهیزات پزشکی( irc ) و اعتبار پروانه ارائه­دهنده کالا یا خدمت را از طریق سامانه­های الکترونیکی و پورتال اداره کل استعلام نمایند.

فصل سوم: ایمنی و عملکرد تجهیزات پزشکی
ماده13ـ مؤسسات پزشکی یا واحدهای تولیدی، وارداتی، توزیعی و یا عرضه­کننده تجهیزات پزشکی به منظور انجام فعالیت­های خویش موظف به معرفی مسئول فنی با تخصص مرتبط با آن حیطه می­باشند.
تبصره1: مسئولیت صحت کلیه اسناد و مدارک ارائه شده به اداره کل و مسئولیت احراز، اثبات و استمرار تطابق با الزامات قانونی و نظارت علمی و فنّی بر حسن اجرای مفاد این آیین­نامه و دستورالعمل­های ابلاغی و سایر قوانین و مقررات در واحدهای مربوطه بر عهده مسئول فنّی است. لیکن مسئولیت مسئول فنّی نافی مسئولیت مدنی و کیفری مدیرعامل و سایر مدیران مربوطه نمی­باشد.
تبصره2: دارنده پروانه صاحبان حرف پزشکی، در محل فعالیت مربوطه کلیه مسئولیت­های مسئول فنّی را عهده­دار است.
تبصره3: بیمارستان‌ها و کیلینیک‌های روزانه مکلف به بکارگیری مسئول فنّی تجهیزات پزشکی می­باشند.
ماده14ـ با توجه به گستره وسیع تجهیزات پزشکی و طبقه‌بندی آن­ها در کلاس­ های خطر متفاوت و لزوم نظارت مسئولین فنی بر حسن اجرای ضوابط و مقررات حوزه تجهیزات پزشکی درمؤسسات پزشکی و واحدهای تولیدکننده، وارد‌کننده و توزیع‌کننده، اداره کل می­تواند براساس دستورالعمل ابلاغی نسبت به رتبه‌بندی مسئولین فنی به منظور تأیید تناسب دانش، تجربه و توانمندی مسئولین فنی با حیطه کاری ایشان اقدام نماید.
ماده15ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در عرصه تجهیزات پزشکی مکلف به‌احراز، اثبات و استمرار انطباق تجهیزات پزشکی تولیدی، وارداتی و توزیع و عرضه شده با الزامات اساسی اصول ایمنی و عملکرد می­باشند.
ماده16ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در عرصه تجهیزات پزشکی مکلفند جهت اثبات ایمنی و عملکرد وسیله پزشکی نسبت به ارائه مدارک و مستندات مربوطه به‌اداره کل با توجه به دستورالعمل­های ابلاغی اقدام نمایند.
ماده17ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در عرصه تجهیزات پزشکی موظفند با رعایت دستورالعمل­های ابلاغی و اطلاع از سطح خطر تجهیزات پزشکی نسبت به فعالیت در حوزه مربوطه نظیر تولید، واردات، ترخیص، صادرات، حمل و نقل، انبارش، توزیع، عرضه، خرید و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی اقدام نمایند.
ماده18 ـ منافع استفاده از تجهیزات پزشکی باید در مقابل اثرات جانبی نامطلوب حاصل از عملکرد آن بیشتر باشد. در صورت احراز بیشتر بودن اثرات جانبی نامطلوب به‌تشخیص اداره کل، بر حسب مورد نسبت به فراخوان[13] و یا ابطال کد ثبت وسیله و یا لغو پروانه شخص حقیقی یا حقوقی مربوطه اقدام می­شود.
ماده19ـ کلیه متقاضیان تولید یا ورود فناوری­های نوین[14] مکلف هستند همکاری لازم را با اداره کل درخصوص ارزیابی فناوری سلامت تجهیزات پزشکی مربوطه مطابق دستورالعمل­های ابلاغی به­عمل آورند. به تشخیص اداره کل، موارد لازم جهت اعلام نظر در خصوص مواردی نظیر حیطه کاربرد محصول، لزوم بررسی عملکردی یا ارزیابی بالینی به کمیته تخصصی، هیأت ممتحنه دانشنامه تخصصی و انجمن­های علمی گروه پزشکی ارجاع می­گردد.
ماده20ـ تولیدکننده یا واردکننده یا نماینده قانونی آن­ها مکلف به انجام آموزش نحوه استفاده و کاربری از تجهیزات پزشکی و شرایط نگهداری و ایمنی آن به کاربران طبق دستورالعمل­های مربوط می­باشند.
ماده21ـ کلیه مؤسسات پزشکی و صاحبان حرف پزشکی مشمول ماده8 قانون تشکیل مکلفند نسبت به بکارگیری پرسنل متخصّص و آموزش­دیده و ابزار کافی به­منظور نگهداشت ایمن و حفظ سطح مطلوب عملکرد تجهیزات پزشکی با رعایت ایمنی کاربر، بیمار و محیط در تمام زمان عمر مفید آن اقدام نمایند و کاربر وسیله پزشکی اعم از پزشک، پرستار و یا دیگر اعضای گروه‌های پزشکی، صرفا درصورت طی آموزش‌های لازم به منظور استفاده و کاربری صحیح وسیله پزشکی صلاحیت کاربری وسیله مربوطه را دارند.
ماده22ـ مؤسسات پزشکی مکلف به برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های نگهداشت تجهیزات پزشکی نظیر نگهداری پیشگیرانه، بازدیدهای دوره‌ای و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و درج سوابق مربوطه در شناسنامه هر وسیله پزشکی نصب‌شده در مؤسسه، به منظور اطمینان از ایمنی و عملکرد وسیله پزشکی می‌باشند. درصورت عدم انطباق ایمنی و عملکرد تجهیزات پزشکی و هرگونه ضرر و زیان وارده به دلیل عدم اجرای به موقع و صحیح برنامه‌های نگهداشت توسط مؤسسه پزشکی، مسئولیت مدنی و قانونی با مؤسسه پزشکی و مسئول فنّی آن خواهد بود.
ماده23ـ کاربر وسیله پزشکی می‌بایست درصورت مشاهده نقص و ایراد در عملکرد و شرایط ایمنی وسیله نسبت به ثبت گزارش و تکمیل فرم مربوطه در سامانه ثبت گزارش‌های حوادث ناگوار و مشکلات کیفی تجهیزات پزشکی ( (mdr[15] در پرتال الکترونیکی اداره کل به آدرس www.imed.ir اقدام و گزارش موضوع به ضمیمه پرینت فرم تکمیلی مذکور را به مقام مسئول، مدیر مؤسسه پزشکی اعلام نماید.
ماده24ـ اشخاص حقیقی و حقوقی، مؤسسات پزشکی و صاحبان حرف پزشکی به منظور حفظ عملکرد و شرایط ایمنی تجهیزات پزشکی ملزم به رعایت اصول علمی و فنّی در حمل و نقل، انبارش، نگهداشت و کاربری تجهیزات پزشکی و نظایر آن بر اساس دستورالعمل تولیدکننده می‌باشند.
ماده25 ـ با توجه به اهمیت اطلاع‌رسانی درخصوص ایمنی و عملکرد تجهیزات پزشکی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند نسبت به انجام فرآیند برچسب گذاری[16] برای تجهیزات پزشکی با توجه به ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی اقدام نمایند.
ماده26 ـ مدارک همراه و برچسب تجهیزات پزشکی که کاربر غیرحرفه‌ای و مصرف خانگی[17] د ارند باید به زبان فارسی تدوین، چاپ و مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی به نحو مقتضی به همراه وسیله در اختیار کاربران قرار گیرد.
ماده27ـ مسئولیت احراز، اثبات و استمرار تطابق با الزامات عملکرد و ایمنی تجهیزات پزشکی توزیع و عرضه شده به عهده تولید‌کننده، وارد‌کننده، نماینده قانونی و مسئول فنّی آنها می‌باشد که مسئولیت هریک نافی مسئولیت دیگری نمی‌باشد.
ماده28 ـ در صورت احراز عدم انطباق ایمنی و عملکرد تجهیزات پزشکی با ادعای تولید‌کننده و یا الزامات فنّی و قانونی که منجر به خسارات جانی، مالی و محیطی به تشخیص اداره کل گردد، تولید‌کننده، وارد‌کننده یا نماینده قانونی آنها متضامنا مسئول جبران خسارات وارده می‌باشد.
ماده29ـ پس از ورود تجهیزات پزشکی به بازار، تولیدکننده، واردکننده و نماینده قانونی آن ملزم می­باشد به منظور کسب اطمینان از ایمنی، عملکرد و اثربخشی تجهیزات پزشکی نسبت به پیاده­سازی سیستم نظارت پس از فروش[18] بر اساس دستور العمل­های ابلاغی اقدام نماید.
ماده30ـ اداره کل می­تواند مشخصه­های فنّی و عملکردی تجهیزات پزشکی را پس از ورود به بازار به صورت دوره­ای بررسی نماید. این بررسی­ها می­تواند شامل ارزیابی مدارک، مشخصات ظاهری، بالینی یا آزمایشگاهی باشد. اداره کل می­تواند بررسی­ها را براساس شکایات، گزارش­های حوادث ناگوار، آنالیز ریسک و مدیریت ریسک درنظر بگیرد و تولید‌کننده، واردکننده و نماینده قانونی آنها و همچنین مؤسسات پزشکی و صاحبان حرف پزشکی مکلف هستند با اداره کل، دانشگاهها و اشخاص حقوقی که از طرف اداره کل اعتباربخشی و معرفی می‌گردند، درخصوص نمونه برداری از تجهیزات پزشکی با هدف نظارت بر محصولات تولید و توزیع و عرضه شده مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی همکاری لازم را بعمل آورند.
ماده31ـ چنانچه به تشخیص اداره کل، وسیله پزشکی دارای مجوز در هر زمان پس از صدور مجوزهای ساخت و یا ورود و ترخیص، جهت سلامت جامعه مخاطره­آمیز باشد اداره کل مجاز است نسبت به لغو مجوزهای صادره جهت تولید، واردات و توزیع، عرضه و مصرف وسیله پزشکی اقدام نماید. در این حالت کلیه مسئولیت­های مربوطه و جبران خسارات احتمالی برعهده تولیدکننده، واردکننده و نماینده قانونی وی بوده و اداره کل در این خصوص مسئولیتی ندارد.

فصل چهارم : تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی
ماده32ـ کلیه کالاها و ملزومات و تجهیزات پزشکی باید دارای کیفیت و استاندارد بین‌المللی باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در اجرای وظایف قانونی خود از جمله بند 7 سیاست­های کلی سلامت و قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و مواد خوردنی و آشامیدنی به گونه‌ای عمل نماید که از تولید، عرضه و ورود کالاهای فاقد کیفیت و استاندارد بین‌المللی جلوگیری شود.
تبصره ـ اداره کل می‌تواند ارزیابی تجهیزات پزشکی تولید داخل را به مؤسسات ممیزی بین‌المللی حقیقی و حقوقی به تشخیص خود واگذار نماید.
ماده33ـ تولید تجهیزات پزشکی عبارت است از استفاده از فرآیندهای منتهی به‌ایجاد محصول نهایی نظیر تحقیق، طراحی، شکل‌دهی، تغییر، تبدیل، فرمولاسیون و فرآوری ماده اوّلیه، قطعه، سخت‌افزار و یا نرم‌افزار با رعایت الزامات و بر اساس اصول ایمنی و عملکرد و دستورالعمل‏های ابلاغی
ماده34ـ روش­های تولید تجهیزات پزشکی شامل موارد ذیل می­باشد. برای هریک از روش­های مذکور، پروانه متناسب آن صادر می­شود:
1ـ تولید مستقل: در این روش دانش فنّی و فناوری متعلق به تولیدکننده است به‌قسمی که طراحی یا فرمولاسیون، ساخت تمام یا اجزاء اصلی، کنترل کیفی و مدیریت فرآیندهای اصلی محصول توسط وی انجام شود.
تبصره1ـ در تولید مستقل امکان به‌روزرسانی، ارتقاء و تولید مدل‌های جدیدتر برای تولیدکننده وجود دارد.
تبصره2ـ فرآیند شکل‌دهی و ساخت همه و یا بخشی از قطعات، اجزاء و مواد اولیه توسط تولیدکننده در خط تولید و یا به سفارش وی توسط شخص ثالث داخلی یا در صورت عدم وجود فناوری داخلی و یا عدم توجیه پذیری فنّی و یا اقتصادی توسط کمپانی خارجی انجام می‌شود.
2 ـ مونتاژ: سوار کردن اجزاء و قطعات تهیه شده از منابع داخلی یا خارجی به منظور ساخت محصول نهایی.
تبصره1ـ واحد مونتاژکننده مکلف به انجام فرآیندهای کنترل کیفی و تطابق با اصول ایمنی و عملکرد آن می­باشد.
تبصره2ـ در صورتی که مونتاژ تحت لیسانس تولیدکننده خارجی باشد، طراحی و مدیریت فرآیند تولید با کمپانی سازنده خارجی است، هر چند ممکن است قسمتی از قطعات و اجزاء در داخل کشور تولید شود.
تبصره3ـ درصورتی که قطعات و اجزاء تجهیزات پزشکی از یک یا چند تولیدکننده مختلف تهیه و تأمین شود، مونتاژ، گردآوری[19] تلقی می‌شود.
3ـ تکمیل، بسته‌بندی و استریلیزاسیون: فرآیندهای تکمیل، بسته‌بندی و استریلیزاسیون جزء ارکان تولید محسوب می­شوند و انجام آن‌ها، به تنهایی و یا به همراه هم، منوط به‌اخذ پروانه می­باشد.
4ـ برچسب گذاری[20]: عبارت است از اقدامی که تولیدکننده، محصول نهایی شرکت تولید‌کننده اصلی را با نام تجاری خود به عنوان تولیدکننده قانونی در بازار عرضه کند.
تبصره: کلیه مسئولیت‌های تجهیزات پزشکی تولید شده به روش‌های مونتاژ، تکمیل، بسته‌بندی، استریلیزاسیون و برچسب گذاری برعهده تولیدکننده قانونی می‌باشد. مسئولیت تولیدکننده قانونی داخلی نافی مسئولیت تولیدکننده خارجی نیست.
ماده35ـ درصد ساخت: میزان درصد ساخت مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی توسط تولید‌کننده اظهار می­گردد و تشخیص و تأیید آن بر عهده اداره کل یا مرجعی که اداره کل تعیین می­نماید، می­باشد.
ماده36ـ ساخت ایران: ساخت ایران به تولیدی اطلاق می‌گردد که بصورت مستقل (موضوع بند 1 ماده31 آیین‌نامه) انجام شده و میزان درصد ساخت، براساس دستورالعمل‌های ابلاغی توسط اداره کل، نباید کم­تر از 51 درصد باشد.
ماده37ـ سیاست­های حمایتی تولید داخل: سیاست­های حمایت از تولید داخل مشروط به تحقق موارد ذیل می­باشد:
الف) تحقق مفاد ماده23 (تولید ساخت ایران)
ب) صادرات محصول مورد حمایت حداقل به میزان 30 درصد تولید آن محصول
تبصره: در صورت تحقق شرایط فوق، تولیدکننده‌ای در اولویت خرید خواهد بود که صادرات بیش تری داشته باشد.
ماده38ـ مجوز نمونه آزمایشی: در صورت درخواست متقاضی مبنی بر ساخت تجهیزات پزشکی به صورت نمونه آزمایشی، مجوز نمونه آزمایشی، مشروط به احراز انطباق تجهیزات پزشکی با اصول ایمنی و عملکرد، صادر می‌گردد.
تبصره: نمونه آزمایشی مجاز به استفاده، عرضه و توزیع نمی‏باشد.
ماده39ـ مجوز آزادسازی هر سری ساخت[21]: برای برخی تجهیزات پزشکی نظیر کیتهای تشخیص آزمایشگاهی پزشکی و انواع کاشتنی‌ها، مجوز توزیع و عرضه توسط تولیدکننده به ازای هر سری ساخت صادر می‌گردد.
تبصره: پس از اتمام هر بازه اعم از زمانی و یا حجمی که فرآیند یک سری ساخت تکمیل شده است، تولیدکننده مکلف است مراتب را به اداره کل اعلام و مجوز مربوطه را اخذ نماید.
ماده40ـ تولید‌کننده موظف به بارگذاری آمار تولید تجهیزات پزشکی در سامانه ثبت اداره کل به صورت برخط و بلافاصله پس از تولید می­باشد.
تبصره: در صورت عدم بارگذاری آمار تولید، برای بار اوّل اخطار کتبی و برای بار دوم پروانه و یا کد ثبت[22] تجهیزات پزشکی حداقل تا دو ماه لغو موقت می‌گردد و درصورت تکرار با تشخیص اداره کل منجر به تعلیق پروانه و کد ثبت می­گردد.
ماده41ـ پس از صدور پروانه، تولیدکننده مکلف است هر گونه تغییردر تولید موضوع پروانه، اعم از مواد اولیه و قطعات ساخت، نرم­افزار، سخت­افزار و یا فرآیندهای تولید را به اطلاع اداره کل و یا هر مرجعی که اداره کل تعیین می­نماید، برساند. درصورتی که به‌تشخیص اداره کل، تغییرات مذکور اساسی باشد، به نحوی که ایمنی و عملکرد و یا روش تولید را تحت‌الشعاع قرار دهد، نیازمند ثبت اطلاعات و اخذ پروانه جدید می­باشد.
تبصره ـ در صورت عدم اظهار تغییرات و یا عدم انطباق محصول نهایی با مستندات اظهار شده در زمان اخذ پروانه، ضمن لغو پروانه و لغو صلاحیت مسئول فنّی، برابر تبصره2 ماده3 قانون مربوط به امور پزشکی اقدام می‏شود.
ماده42ـ تولیدکننده مکلف است مطابق دستورالعمل ابلاغی، نسبت به ارائه مستندات و تمدید پروانه تجهیزات پزشکی حداقل دو ماه قبل از اتمام تاریخ اعتبار اقدام نماید. در غیر این­صورت، با متخلف برابر قانون رفتار خواهد شد.
ماده43ـ بر اساس دستورالعمل ابلاغی در خصوص برچسپ­گذاری، تولیدکننده موظف است نسبت به درج شماره پروانه بر روی برچسب تجهیزات پزشکی اقدام نماید.
ماده44ـ به منظور انجام نظارت‌های post ـ market اداره کل مکلف است حسب مورد اقدام به اعتباربخشی آزمایشگاه‌های کنترل کیفی در زمینه‌های تخصصی نماید.
ماده45 ـ آزمایشگاه‌های کنترل کیفی مکلفند بر اساس دستورالعمل ابلاغی که حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تدوین می­گردد، نسبت به ارزیابی‌های post ـ market و بررسی انطباق محصول با الزامات ایمنی و عملکرد ارائه شده در زمان صدور مجوز ورود و یا پروانه ساخت اقدام نمایند. هزینه‌های آزمایشات توسط صاحب مجوز اعم از تولیدکننده یا واردکننده قانونی پرداخت می‌گردد.
ماده46 ـ در صورت عدم انطباق عمده محصول با الزامات ایمنی و عملکرد، برابر ماده15 نسبت به فراخوان وسیله پزشکی اقدام خواهد شد.

فصل پنجم : واردات
ماده47ـ واردات تجهیزات پزشکی مستعمل و دست دوم[23] به منظور عرضه، مصرف و کاربری ممنوع می­باشد.
ماده48 ـ واردات تجهیزات پزشکی نوسازی شده[24] و یا بازسازی شده[25] توسط شرکت سازنده اصلی و یا شرکت­هایی که از طرف وی مجاز شناخته شده­اند، با تصویب کمیته فنّی بلامانع است. فهرست این تجهیزات پزشکی به پیشنهاد اداره کل و با تصویب کمیته فنّی تعیین می­گردد.
ماده49ـ واردات تجهیزات پزشکی به صورت نمونه و یا همراه مسافر در حد مصرف شخصی و یا خاص (بدون مقاصد تجاری)، مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی ممکن می‌باشد.

فصل ششم : خدمات پس از فروش
ماده50 ـ ارائه خدمات پس از فروش برعهده تولیدکننده، وارد‌کننده، صادر‌کننده و نماینده قانونی آن­ها می‌باشد و به منظور ارتقاء کیفیت خدمات و رعایت ایمنی مصرف‌کننده و تداوم عملکرد تجهیزات پزشکی، موظف به رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی می‌باشند.
ماده51 ـ به منظور رعایت ایمنی بیمار و کاربران و تداوم عملکرد تجهیزات پزشکی، تولیدکننده، وارد‌کننده، صادر‌کننده و نماینده قانونی آنها ملزم به ارائه خدمات پس از فروش براساس دستورالعمل­های ابلاغی می­باشند.
ماده52 ـ با توجه به موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغی طی نامه شماره 5/515/53100 مورخ 86/06/10 و به منظور ایجاد فضای سازنده رقابتی، تشویق اشخاص، بهینه سازی و شفافیت امور مربوط به خرید و قیمت گذاری و به منظور ارائه مطلوب خدمات پس از فروش و ارتقاء سطح کیفی خدمات، اداره کل با توجه به دستورالعمل‌های ابلاغی می­تواند نسبت به ارزیابی کمی، امتیازبندی و رتبه‌بندی خدمات پس از فروش توسط اشخاص حقوقی ارائه‌دهنده خدمات اقدام نماید. اداره کل می­تواند از طریق اشخاص حقوقی نسبت به برون سپاری ارزیابی کمی و امتیازبندی خدمات پس از فروش اقدام نماید.
ماده53 ـ به منظور ارتقای کیفیت خدمات پس از فروش درخصوص تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای، کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان و نماینده قانونی آنها موظف هستند نسبت به ضمانت محصول نهایی اعم از گارانتی به مدت حداقل یک سال و ارائه خدمات پس از فروش به‌مدت ده سال پس از گارانتی و یا وارانتی مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی اقدام نمایند.
تبصره: مؤسسات پزشکی و صاحبان حرف پزشکی ملزم به دریافت خدمات پس از فروش در دوره گارانتی صرفاً از تولیدکننده یا نماینده قانونی می­باشند. در غیر اینصورت تولیدکننده یا نماینده قانونی موظف به اجرای تعهدات دوره گارانتی نخواهد بود.
ماده54 ـ صدور هر گونه مجوز جهت تولید یا واردات تجهیزات پزشکی منوط به احراز توانایی ارائه مطلوب خدمات پس از فروش توسط تولید‌کننده، وارد‌کننده یا نماینده قانونی آنها می‌باشد.
ماده55 ـ اداره کل می­تواند براساس دستورالعمل­های ابلاغی نسبت به صدور مجوز شخص ثالث ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش جهت اشخاص حقوقی که تولیدکننده یا نماینده قانونی کالا نمی­باشند، اقدام نماید.
ماده56 ـ درصورت عدم رضایت ذینفعان از نحوه ارائه خدمات پس از فروش، اداره کل مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی نسبت به اعلام فراخوان به منظور تأیید و معرفی اشخاص حقوقی مجاز برای ارائه خدمات پس از فروش اقدام و ضمن پیگیری مقتضی، حسب مورد از واردات، تولید، توزیع و عرضه تجهیزات و ملزومات پزشکی و یا ثبت نمایندگی جدید تا زمان رفع کلیه شکایات و جبران ضرر ذینفعان و ارائه رضایتنامه مکتوب، پس از موافقت کمیته فنّی جلوگیری می‌نماید.
ماده57 ـ مؤسسات پزشکی و صاحبان حرف پزشکی مکلف استقرار سیستم مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی می‌باشند.
ماده58 ـ کلیه مؤسسات پزشکی موضوع ماده یک قانون امور پزشکی و مشمول ماده8 قانون تشکیل با توجه به حساسیت و اهمیت سطح ایمنی و عملکرد تجهیزات پزشکی موظف به ایجاد امکانات و شرایط لازم شامل مسئول فنّی، نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده و ابزار کافی به منظور نگهداشت ایمن و حفظ سطح مطلوب عملکرد تجهیزات پزشکی مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغی می‌باشند.
ماده59 ـ اداره کل به منظور اطلاع‌رسانی به اشخاص، مراکز و واحد‌های موضوع این آیین‌نامه نسبت به تدوین و ابلاغ تعرفه خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی (ساعتمزد) اقدام می‌نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات پزشکی و صاحبان حرف پزشکی فعال در حوزه تجهیزات پزشکی موظف به رعایت تعرفه‌های ابلاغی اداره کل می‌باشند.
ماده60 ـ در صورتی که مشخص شود تجهیزات پزشکی عرضه شده با اصول ایمنی و عملکرد با توجه به دستورالعمل‌های ابلاغی مغایرت دارد، تولید‌کننده یا وارد‌کننده یا نمایندگی قانونی آنها مکلف است ضمن اعلام مراتب به اداره کل نسبت به اعلام فراخوان جمع‌آوری و رفع نقص مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغی اقدام نماید. در هرصورت اداره کل و دانشگاه‌های علوم پزشکی مجازند نسبت به ضبط و جمع‌آوری محصول شامل فراخوان اقدام نمایند.
ماده61 ـ کلیه اشخاص حقوقی متقاضی فعالیت در حوزه کنترل کیفی تجهیزات پزشکی مکلف به اخذ پروانه از اداره کل مطابق با دستورالعمل­های ابلاغی می­باشند.

فصل هفتم : صادرات
ماده62 ـ بمنظور تسریع در صادرات اداره کل مکلف است نسبت به صدور گواهی‌های مورد نیاز کشور مقصد در کمترین زمان ممکن اقدام نماید.
ماده63 ـ تجهیزات پزشکی صادراتی می‌بایست واجد پروانه صادرات مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی از اداره کل باشد. آمار صادرات تجهیزات پزشکی می‌بایست در بازه زمانی شش ماهه توسط صادر‌کننده در سامانه imed.ir بارگذاری می­گردد.
ماده64 ـ صادرکننده برای دریافت پروانه محصول صادراتی موظف به رعایت کلیه قوانین و مقررات کشور مقصد نیز می‌باشد.
ماده65 ـ درصورتی که تجهیزات پزشکی صادراتی در سایر کشورها فراخوان[26] شوند و یا عنوان محصولات بی کیفیت شناخته شوند، اداره کل می‌تواند بعد از تأیید سفارت جمهوری اسلامی ایران نسبت به لغو پروانه صادرات در راستای حمایت از حفظ بازارهای جهانی برای محصولات ایرانی اقدام نماید.
ماده66 ـ شرکت مدیریت صادرات و یا شرکت نماینده توزیع صرفاً می‌تواند در محدوده جغرافیایی که تولید‌کننده به آن نمایندگی داده فعالیت نماید.
ماده67 ـ با توجه به موقعیت سرزمینی و استراتژیک کشور و به منظور ارتقای جایگاه و موقعیت تجاری و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران، تجهیزات پزشکی در حال ترانزیت مشمول این آیین‌نامه نمی‌باشد. رعایت قوانین و مقررات جاری و هماهنگی و همکاری با دستگاه­های ذیربط با اصل حمایت و تسهیل حداکثری فرآیند صادرات در این خصوص الزامی است.

فصل هشتم : نمایشگاه­های تجهیزات پزشکی
ماده68 ـ برگزاری نمایشگاه‌های تجهیزات پزشکی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و دستورالعمل‌های ابلاغی و با هماهنگی و اخذ مجوز از اداره کل بلامانع است.
تبصره: شرکت در نمایشگاه‌ها،کنگره‌ها و همایش‌های خارج از کشور به دعوت و با هزینه کرد شرکت‌های تجهیزات پزشکی،تابع دستورالعمل‌های مربوطه می‌باشد.
ماده69 ـ کلیه تجهیزات پزشکی نمایش و ارائه شده در نمایشگاه­ها باید مطابق این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های ابلاغی دارای مجوزهای قانونی از اداره کل باشند.
ماده70ـ کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی شرکت‌کننده در نمایشگاه­ها مکلف و متعهد به رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی اداره کل در خصوص نمایش و ارائه تجهیزات پزشکی دارای مجوز‌های قانونی می‌باشند. همچنین می‌بایست تبلیغات مربوطه منطبق با عملکرد و ایمنی تجهیزات پزشکی ضمن رعایت شئونات شرعی، فرهنگی و اجتماعی کشور باشد.
ماده71ـ درصورت بروز تخلف توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی شرکت‌کننده و یا مسئول برگزاری نمایشگاه از مراتب مفاد این آیین‌نامه، موضوع بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی توسط اداره کل ضمن اقدام مطابق فصل تخلفات این آیین‌نامه با پیگیری‌های قانونی و درصورت لزوم با هماهنگی مراجع ذیربط اقدام به تعطیلی غرفه متخلف و یا نمایشگاه نموده و مطابق قوانین و مقررات با متخلفین برخورد نماید و مسئولیت جبران خسارات وارده به غرفه داران نمایشگاه با مجری برگزاری می‌باشد.
ماده72ـ مجوز نمونه نمایشگاهی: واردات و ترخیص نمونه موقت تجهیزات پزشکی و یا تولید شده بصورت نمونه آزمایشی جهت بازاریابی، نمایش و ارائه در نمایشگاه‌ها پس از اخذ مجوزهای قانونی از اداره کل بلامانع می‌باشد و می­بایست در نمایشگاه به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی و شناسایی شوند و فروش و عرضه این اقلام قبل از زمان تبدیل وضعیت به‌حالت ترخیص دائم و اخذ مجوز از اداره کل در زمان برگزاری نمایشگاه و پس از آن ممنوع می‌باشد.
ماده73ـ در نمایشگاه‌های تجهیزات پزشکی، با امکان توزیع و عرضه مستقیم، مجری برگزاری موظف به نامگذاری نمایشگاه مورد نظر بعنوان نمایشگاه عرضه مستقیم تجهیزات پزشکی نظیر دندانپزشکی، مصرفی عمومی، مصرفی خانگی می­باشد و می‌بایست ضمن ارایه مدارک و مستندات و فهرست قیمت محصولات قابل فروش و اخذ مجوز از اداره کل اقدام نماید. همچنین کلیه متقاضیان غرفه درخصوص توزیع و عرضه کالاهای تجهیزات پزشکی در نمایشگاه عرضه مستقیم ضمن رعایت آیین‌نامه و دستورالعمل‌های ابلاغی، مکلف به نصب برچسب اصالت روی آن دسته از وسایل پزشکی عرضه شده که اداره کل اعلام نماید، و صدور فاکتور رسمی است.
فصل نهم : توزیع، عرضه و نظارت
ماده74ـ معاونت‌های وزارت، دانشگاه­ها، مؤسسات پزشکی و کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی مطابق بند 5 سیاست­های کلی سلامت ابلاغی مورخ 1393/1/18 مقام معظم رهبری موظف به سامان­دهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القائی و اجازه تجویز صرفاً بر اساس نظام سطح‌‌بندی و راهنماهای بالینی هستند و سیاست‌گذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات محصولات زیستی و تجهیزات پزشکی بر عهده اداره کل می­باشد.
ماده75ـ با توجه به ماهیت تجهیزات پزشکی، فهرست وسایلی را که می­بایست منحصراً به مؤسسات پزشکی، مراکز بهداشتی درمانی یا مطب صاحبان حرف جهت مصرف بیمار عرضه گردد، توسط اداره کل اعلام و به­رزورسانی خواهد شد.
ماده76 ـ در اجرای قانون تشکیل و قانون تشکیلات وزارت، کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی فعال در عرصه تجهیزات پزشکی نظیر تولید، واردات، ترخیص، حمل و نقل، انبارش، نگهداشت، صادرات، توزیع، عرضه و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی مکلف به همکاری کامل و ارائه مستندات درخواستی از جمله توزیع و عرضه به سازمان، اداره کل و دانشگاه یا کارشناسان یا بازرسان اعزامی به منظور اعمال نظارت­های قانونی و انجام بازدیدهای لازم می­باشند. مؤسسات پزشکی موضوع ماده یک قانون امور پزشکی و ماده8 قانون تشکیل و صاحبان حرف پزشکی مکلف به همکاری لازم در این خصوص می­باشند.
ماده77ـ تأمین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان تجهیزات پزشکی مکلف به اعلام رسمی محل نگهداری و انبارش تجهیزات پزشکی در سامانه تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت imed.ir می­باشند. عدم اظهار موارد فوق به منزله قاچاق کالا محسوب می­گردد.
ماده78ـ دانشگاه مکلف است در اجرای مفاد این آیین­نامه نسبت به اجرای وظایف و مسئولیت­های واگذار شده از جمله بازدید و بازرسی از مؤسسات پزشکی و اشخاص حقیقی یا حقوقی فعال در عرصه تجهیزات پزشکی و نظارت بر شبکه توزیع و عرضه اعلام نتایج به اداره کل با توجه به دستورالعمل­های ابلاغی اقدام نماید. تنظیم گزارش­های بازدید و بازرسی به صورت مشروح و مستدل به همراه اخذ مستندات و مدارک لازم توسط کارشناسان اعزامی دانشگاه الزامی است.
ماده79ـ نحوه تأمین، مدیریت نگهداشت و مصرف و کاربری تجهیزات پزشکی به‌صورت مستمر می­بایست مورد بازدید قرار گرفته و کلیه مشکلات موجود به ویژه وضعیت خدمات پس از فروش ارائه شده در مؤسسه پزشکی به بالاترین مقام مؤسسه پزشکی یا مرکز درمانی جهت اقدام لازم منعکس گردد.
ماده80 ـ به منظور مصرف و کاربری بهینه تجهیزات پزشکی، دانشگاه مکلف است نسبت به رعایت دستورالعمل­های تأمین و خرید تجهیزات پزشکی اقدام نماید.
ماده81 ـ اسقاط، امحاء و بی­خطرسازی تجهیزات پزشکی: کلیه مؤسسات پزشکی به منظور جلوگیری از انباشت تجهیزات پزشکی غیرقابل استفاده نسبت به عدم کاربرد، اسقاط، امحاء و بی­خطرسازی این اقلام با توجه به دستورالعمل­های ابلاغی اقدام خواهند نمود.
ماده82 ـ جابجایی، اجاره تجهیزات پزشکی و موارد مشابه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در عرصه تجهیزات پزشکی، می­بایست بر اساس دستورالعمل­های ابلاغی اداره کل صورت پذیرد.
ماده83 ـ تبلیغ تجهیزات پزشکی و خدمات مرتبط باید صرفاً در حیطه کاربرد و دامنه شمول مورد تأیید اداره کل و به دور از بزرگنمایی و اظهار خلاف واقع باشد و به‌گونه‌ای باشد که نیاز القایی و کاذب ایجاد نکند.

فصل دهم : قیمت­گذاری
ماده84 ـ تأمین‌کنندگان اعم از تولیدکننندگان و واردکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی مکلفند قیمت و مشخصات فنّی محصولاتی که مجوز ورود یا پروانه ساخت آن‌ها را دریافت کرده‌اند و خدمات مرتبط با آن‌ها را بر روی وب سایت خود بارگذاری و هرگونه تغییر در این موارد را از طریق گفته شده اعلام نمایند.
ماده85 ـ در اجرای تصویب‌نامه شماره 23206/ت50603هـ مورخ 1393/3/3 هیأت وزیران، اداره کل موظف به تدوین، تنظیم و ابلاغ قیمت تجهیزات پزشکی راهبردی است.
ماده86 ـ اداره کل فهرست اقلامی را که می­بایست دارای قیمت مصوب باشند پس از تصویب کمیسیون قیمت­گذاری اعلام و بروز رسانی می­نماید.
ماده87 ـ اداره کل می­تواند به منظور ارتقای کیفیت و کشف قیمت با تصویب کمیسیون قیمت­گذاری، کمیته فنّی تجهیزات پزشکی نسبت به ایجاد فضای رقابتی، صدور مجوزهای واردات موازی، فوریتی، اعلام فراخوان قیمت و ایجاد فهرست کوتاه خرید اقدام نماید.
ماده88 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه تجهیزات پزشکی نظیر تأمین، تولید، واردات و ترخیص، توزیع و عرضه و دانشگاه­ها، مؤسسات پزشکی، مراکز بهداشتی درمانی و صاحبان حرف پزشکی مکلف به رعایت قیمت مصوب و ابلاغی تجهیزات پزشکی، دستورالعمل‌های ابلاغی و دستورالعمل استفاده از درصد سود عمده فروش و خرده فروش در این خصوص می‌باشند. صاحبان حرف پزشکی مجاز به استفاده از درصد ضریب خرده فروشی نمی‌باشند.
ماده89 ـ اداره کل یا دانشگاه موظف است در صورت مشاهده تخلف نسبت به‌پیگیری قانونی موضوع اقدام نماید.
ماده90ـ به منظور انجام فرآیند قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون قیمت­گذاری» با حضور اعضای ذیل در اداره کل تشکیل می‌گردد:
1ـ معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو
2ـ مدیرکل تجهیزات پزشکی
3ـ رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت
4ـ معاون درمان یا نماینده تام الاختیار
5 ـ رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان
6 ـ یک نفر از اعضای هیأت علمی به پیشنهاد اداره کل و ابلاغ وزیر
7ـ نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
تبصره: باتوجه به اهمیت موضوع قیمت گذاری صرفاً رأی اعضاء کمیسیون معتبر است و قابل تفویض به غیر نمی‌باشد.
ماده91ـ کمیسیون قیمت گذاری مجاز است علاوه بر اعضای ثابت، با توجه به ارتباط موضوع در هر جلسه از متخصصین یا کارشناسان مرتبط و ذی­نفع مربوطه بدون داشتن حق رأی دعوت نماید.
ماده92ـ جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء تشکیل خواهد شد و ملاک اعتبار مصوبات تأیید پنج نفر از اعضاء کمیسیون می‌باشد.

فصل یازدهم: تخلفات و شکایات
ماده93ـ با توجه به تبصره 5 ماده13 الحاقی 1367/01/23 که مقرر می‌دارد «فعالیت افراد مؤسسات و نمایندگی‌های شرکتهای دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی مشمول آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد» و در راستای صیانت از سلامت مردم، حمایت از حقوق بیماران، حقوق حرفه‌ای شاغلین حوزه تجهیزات پزشکی و به منظور پیشگیری از تخلفات، تکرار آن و یکسان‌سازی نحوه برخورد با تخلفات احتمالی اشخاص حقیقی و حقوقی حوزه تجهیزات پزشکی، اداره کل می‌تواند ضمن رسیدگی به شکایات با ایجاد محرومیت‌های بازدارنده و تأمینی به شرح مواد آتی با متخلف برخورد نماید.
ماده94ـ اجرای مفاد این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های ابلاغی توسط کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در عرصه تجهیزات پزشکی، مؤسسات پزشکی و مراکز تابعه موضوع ماده8 قانون تشکیل، ماده12 آیین‌نامه اجرایی آن و صاحبان حرف پزشکی الزامی است. کلیه فعالیت‌ها و اقدامات این اشخاص در عرصه تجهیزات پزشکی نظیر تولید، واردات، ترخیص، صادرات، حمل و نقل، انبارش، نگهداشت، توزیع، عرضه، خدمات پس از فروش، امحاء، اسقاط، جابجایی و کاربری تجهیزات پزشکی منوط به رعایت مفاد این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های ابلاغی مربوطه و قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشد. درصورت عدم رعایت و ارتکاب تخلف، حسب مورد موضوع از طریق ارجاع به هیأت بدوی، کمیته فنّی و یا مراجع قانونی و قضایی و انتظامی و کمیسیون موضوع ماده20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی و کمیسیون ماده11 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی پیگیری می‌گردد.
ماده95 ـ عدم رعایت مفاد این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های ابلاغی (بصورت فعل و یا ترک فعل) توسط کلیه صاحبان حرف پزشکی و اشخاص حقیقی یا حقوقی، مؤسسات پزشکی و مدیران، مدیرعامل و مسئولین فنّی مربوطه، تخلف محسوب می‌گردد.
تبصره: درصورتی که تخلف ارتکابی واجد وصف مجرمانه[27] نیز باشد علاوه بر برخوردهای متناسب بازدارنده و تأمینی و محرومیت‌های مندرج در این آیین‌نامه، موضوع به مراجع ذیصلاح قانونی ارجاع می‌شود.
ماده96 ـ انواع تخلفات: تخلفات حوزه تجهیزات پزشکی شامل موارد ذیل می‌باشد:
1ـ عدم رعایت آیین‌نامه یا دستورالعمل‌های ابلاغی
2ـ اظهار خلاف واقع به منظور منتفع شدن و یا منحرف نمودن اذهان کارشناسان و خریداران نظیر ارائه مستندات ناصحیح مانند ارائه اصل یا کپی(تصویر) مستندات بصورت فیزیکی یا الکترونیکی
3ـ عدم انطباق تجهیزات پزشکی تولیدی، وارداتی، توزیع، عرضه یا فروخته شده با الزامات قانونی یا مجوزهای اخذ شده از اداره کل
4ـ استفاده نادرست از پروانه اخذ شده نظیر استفاده در خارج زمان اعتبار و یا حیطه پروانه یا سوء استفاده از شناسنامه
5 ـ شرکت در نمایشگاه و یا ارائه تبلیغات تجهیزات پزشکی و خدمات وابسته فاقد مجوز قانونی و یا تبلیغات نادرست نظیر اظهارات خلاف واقع و خارج حیطه کاربرد و دامنه شمول مورد تأیید اداره کل و یا اغراق و بزرگنمایی
6 ـ انجام فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی بدون تأیید اداره کل
7ـ عدم رعایت تعرفه و قیمت: نظیر قیمت‌های تجهیزات پزشکی و ارائه خدمات پس از فروش اعلامی اداره کل
8 ـ برهم زدن امنیت روانی حوزه سلامت
9ـ کارشکنی در انجام امور، تمرد و عدم همکاری با اداره کل نظیر عدم ارائه مدارک، مستندات و آمار درخواستی برای احراز صلاحیت دارنده یا متقاضی پروانه و یا عدم همکاری با کارشناسان اداره کل در مواردی نظیر بازدید از کارخانه تولیدی، تهیه عکس و فیلم از خط تولید و یا آزمون تجهیزات پزشکی
10ـ عدم اطلاع‌رسانی به موقع هر گونه رویداد و اطلاعاتی که می‌تواند سلامت را به‌خطر بیاندازد و یا منجر به خسارت بیمار، کاربر و غیر گردد نظیر عدم ارائه آمار و یا گزارش نقص و ایراد در عملکرد و ایمنی تجهیزات پزشکی و عدم ارائه گزارش از سوی کاربر مستقیم و صلاحیت دار (پزشک، پرستار و...)به اداره کل
11ـ بکارگیری پرسنل غیر متخصص توسط اشخاص حقوقی و مؤسسات پزشکی جهت ارائه خدمات حوزه تجهیزات پزشکی و استفاده از تجهیزات پزشکی
12ـ استفاده نادرست[28] از تجهیزات پزشکی و یا ایجاد نیاز القایی توسط اشخاص حقوقی و یا حقیقی و صاحبان حرف پزشکی
13ـ هرگونه تبانی با خریداران، فروشندگان، مدیران، کارشناسان یا صاحبان حرف پزشکی به منظور نادیده گرفتن هر یک یا بخشی از مفاد این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های ابلاغی
14ـ تولید، توزیع، فروش، واردات و عرضه بدون اخذ مجوز و یا پس از انقضای مهلت مجوز و عدم تمدید آن.
15ـ عدم تحویل تجهیزات پزشکی موضوع قرارداد، بدون عذر موجه توسط تولیدکننده ، واردکننده یا نماینده قانونی آنها به دانشگاه‌ها، مؤسسات پزشکی، صاحبان حرف پزشکی براساس قرارداد منعقده فی مابین.
تبصره: موارد خاص و یا سایر تخلفاتی که در این آیین‌نامه تصریح نگردیده است مطابق رای هیأت بدوی و یا دستورالعملی که متعاقب این آیین‌نامه تدوین می‌گردد تشخیص و اقدام خواهد شد.
ماده97ـ در صورت عدم رعایت مفاد مقرر در این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های ابلاغی حسب مورد و شرایط، اداره کل ضمن پیگیری مقتضی، نسبت به عدم تمدید و یا لغو موقت یا دائم پروانه‌ها و مجوزهای شرکت‌های تولیدی، وارداتی، توزیع، عرضه و همچنین اعلام عمومی تصمیمات اتخاذ شده حسب مورد پس از تأیید هیأت بدوی یا کمیته فنّی اقدام می‌نماید.
ماده98 ـ برخورد‌های بازدارنده و تأمینی اداره کل با متخلف به پنج نوع تقسیم می‌شوند:
1ـ برخورد نوع 1:
لغو دائم پروانه یا پروانه‌های شخص حقوقی یا حقیقی
لغو دائم پروانه فعالیت مسئول یا مسئولین فنّی حوزه مربوطه
2ـ برخورد نوع 2:
لغو موقت (تعلیق) 2 تا 5 سال پروانه شخص حقوقی یا حقیقی
لغو موقت (تعلیق) پروانه مسئول یا مسئولین فنّی حوزه مربوطه 2 تا 5 سال
3ـ برخورد نوع 3:
لغو موقت (تعلیق) 1 تا 2 سال پروانه شخص حقوقی یا حقیقی
لغو موقت (تعلیق) پروانه مسئول یا مسئولین فنّی حوزه مربوطه 1 تا 2 سال
4ـ برخورد نوع 4:
لغو موقت (تعلیق) 3ماه تا 1 سال پروانه شخص حقوقی یا حقیقی
لغو موقت (تعلیق) پروانه مسئول یا مسئولین فنّی حوزه مربوطه 3 ماه تا 1 سال
5 ـ برخورد نوع 5: اخذ تعهد کتبی به نحو مقتضی از متخلف و درج در سوابق متخلف
تبصره1ـ درصورت ارتکاب تخلف توسط مؤسسات پزشکی و دانشگاه و صاحبان حرف پزشکی، برخوردهای این ماده با مسئول فنّی یا صاحب پروانه قابل اعمال می‌باشد و یا موضوع تخلف به مراجع ذیربط جهت رسیدگی ارجاع می‌شود.
تبصره2ـ در هر حال هیأت بدوی و کمیته فنّی حسب مورد می‌توانند علاوه بر هر یک از برخوردهای بازدارنده موضوع این ماده، کد ثبت وسیله پزشکی و یا مجوزهای مربوطه را به بصورت موقت یا دائم لغو نماید.
ماده99ـ رسیدگی و صدور رای:
الف ـ هیأت بدوی: هیأتی جهت رسیدگی به تخلفات و شکایات این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوطه که به اختصار هیأت بدوی نامیده و با شرح وظایف زیر در اداره کل تشکیل می‌شود:
1ـ رسیدگی به تخلفات و صدور رأی درخصوص کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه تجهیزات پزشکی نظیر شرکت‌ها، مؤسسات پزشکی، دانشگاهها، صاحبان حرف پزشکی و مسئولین فنّی و نهادهای عمومی فعال در حوزه تجهیزات پزشکی
2ـ رسیدگی به شکایات و عند اللزوم صدور رأی.
تبصره1: کلیه مستندات و سوابق مربوط به جلسات و مصوبات هیأت بدوی بمدت 5 سال از تاریخ قطعیت رأی بصورت فیزیکی در اداره کل نگهداری و پس از آن قابل امحاء می‌باشد.همچنین تصویر مستندات و سوابق مذکور بصورت الکترونیکی نگهداری می‌شود.
ب: اعضاء هیأت بدوی:
1ـ یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب و ابلاغ مدیرکل تجهیزات پزشکی
2ـ یک نفر متخصص در حوزه تجهیزات پزشکی به انتخاب و ابلاغ مدیرکل تجهیزات پزشکی
3ـ رئیس اداره مربوطه در اداره کل
4ـ رئیس اداره نظارت و بازرسی اداره کل بعنوان دبیر هیأت
5 ـ یک نفر نماینده از دفتر بازرسی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
ج: جلسات هیأت بدوی درصورت لزوم و با حضور دو سوم اعضاء تشکیل و تصمیمات هیأت بدوی با رای اکثریت مطلق اعضاء معتبر است.
د: اداره کل مجاز خواهد بود علاوه بر اعضای ثابت، با توجه به ارتباط موضوع طرح شده در هر جلسه از افراد متخصص در عرصه تجهیزات پزشکی بدون داشتن حق رای دعوت نماید.
ماده100 ـ ابلاغ رأی: تاریخ اعلام و بارگذاری رای بر روی سامانه‌های الکترونیکی و پورتال اداره کل و یا از طریق سیستم اتوماسیون اداری تاریخ ابلاغ محسوب می‌گردد.
ماده101ـ آرای قطعی و آرای قابل تجدیدنظر:
1ـ آرای صادره توسط هیأت بدوی متضمن برخورد‌های نوع 5 ظرف مدّت یک هفته از تاریخ ابلاغ توسط ذینفع بصورت کتبی قابل اعتراض می‌باشد. اعتراض مذکور توسط هیأت بدوی مورد بررسی قرار می‌گیرد و رأی صادره در این خصوص قطعی می‌باشد درصورت عدم اعتراض در مهلت مقرر رأی صادره قطعی است.
2ـ آرای صادره توسط هیأت بدوی متضمن برخورد‌های نوع 1و2و3و4، ظرف مدّت 20 روز از تاریخ ابلاغ، توسط ذینفع بصورت کتبی قابل اعتراض می‌باشد. اعتراض مذکور توسط کمیته فنّی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار می‌گیرد و رأی صادره قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد. درصورت عدم اعتراض به رأی هیأت بدوی در مهلت مقرر رای صادره قطعی است.
تبصره2: ابلاغ، انتشار و اجرای کلیه آراء به عهده هیأت بدوی است.
ماده102ـ درصورت ضرورت قبل از ارجاع تخلف به هیأت بدوی و کمیته فنّی و یا در هر مرحله از رسیدگی، هیأت بدوی می‌تواند دستورات لازم برای جلوگیری از ورود زیان احتمالی به سلامت جامعه را صادر نماید.این دستورات با اعتراض ذینفع حسب مورد توسط هیأت بدوی مجدداً بررسی شده و یا توسط کمیته فنّی قابل تجدید نظر می‌باشد.
ماده103ـ چنانچه مدیر یا مدیران شرکت متخلف که به برخوردهای درجه یک تا سه موضوع ماده98 بصورت قطعی محکوم شده‌اند، مدیرعامل، سهام دار و یا عضو هیأت مدیره در شرکتهای دیگری شوند، آن شرکتها موظف هستند ظرف 3 ماه از تاریخ قطعیت رأی اشخاص مزبور را اخراج نمایند. چنانچه این امر صورت نپذیرد کمیته فنّی یا هیأت بدوی می‌تواند کلیه و یا بخشی از مجوزهای فعالیت آن شرکت‌ها را تعلیق نماید.
ماده104ـ جبران خسارت ناشی از فروش تجهیزات پزشکی مغایر با نمونه اولیه در چارچوب قوانین مربوطه به عهده تولیدکننده یا واردکننده و نماینده قانونی و مدیران آنها می‌باشد.
ماده105 ـ کلیه مؤسسات موجود موظف هستند ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه نسبت به تطبیق وضعیت خود با این آیین‌نامه اقدام کنند در غیر اینصورت وفق قوانین و مقررات با آنها برخورد می‌شود.
این آیین‌نامه در 105 ماده در تاریخ 1397/10/1 به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا بوده و کلیه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های مغایر با مفاد آن لغو می­گردد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir