لایحه مشارکت عمومی - خصوصی

لایحه مشارکت عمومی - خصوصی جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد.

لایحه "مشارکت عمومی - خصوصی" که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه مورخ 1397/09/18 هیأت وزیران به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. متن لایحه را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir