بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص تسعیر ارز

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص تسعیر ارز ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص"تسعیر ارز"، طي نامه شماره 200/97/172 در تاریخ 97/12/22 توسط سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ گردید. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir