ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 98/01/28 هيأت وزیران درخصوص"ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور"، طي نامه شماره 8722 در تاریخ 98/01/31 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir