تصویبنامه هیات وزیران درخصوص ضريب حقوق سال 1398

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص ضريب حقوق سال 1398 ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 98/01/28 هيأت وزیران درخصوص"ضريب حقوق سال 1398"، طي نامه شماره 8724 در تاریخ 98/01/31 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir