مصوبه شورای عالی بیمه درخصوص سهم شرکتهای بیمه از مبلغ 3000 میلیارد ریال موضوع بند الف تبصره 10 قانون بودجه سال 1398 كل كشور

مصوبه شورای عالی بیمه درخصوص سهم علی الحساب شرکتهای بیمه از مبلغ 3000 میلیارد ریال موضوع بند الف تبصره 10 قانون بودجه سال 1398 کل کشور ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی بیمه درخصوص سهم علی الحساب شرکتهای بیمه از مبلغ 3000 میلیارد ریال موضوع بند الف تبصره 10 قانون بودجه سال 1398 کل کشور، طي نامه شماره 98/100/19859 در تاریخ 98/02/16 توسط رییس شورای عالی بیمه ابلاغ گردید. متن این مصوبه (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir