طرح استفساریه بند ج ماده 112 قانون برنامه ششم

طرح استفساریه بند «ج» ماده (112) قانون برنامه ششم که با امضای تعداد 17 نفر از نمایندگان، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، در تاریخ 1398/02/22 اعلام وصول گردید.
متن طرح را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

جزئیات

عنوان : طرح استفساریه بند «ج» ماده (112) قانون برنامه ششم
تاریخ : 1398/02/22

نسخه چاپی

عنوان : طرح استفساریه بند «ج» ماده (112) قانون برنامه ششم

چاپی : I-569.pdf I-569.pdf
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir