شیوه نامه رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات

مصوبه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درخصوص شیوه نامه رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات ابلاغ شد.

مصوبه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درخصوص "شیوه نامه رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات"، طي نامه شماره 142395 در تاریخ 98/03/21 توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ابلاغ گردید. متن این مصوبه (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir