لایحه شفافیت

لایحه شفافیت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

لایحه "شفافیت" که به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور در جلسه مورخ 98/02/25 هیأت وزیران به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. متن لایحه را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir